Vážení rodičia!

Prihováme sa Vám s cieľom požiadať Vás o spoluprácu pri zostavovaní ponuky záujmových útvarov na nový šk.rok.

Prosíme Vás o Vaše návrhy/predstavy, o aké krúžky by ste vy a predovšetkým Vaše deti mali záujem  

Vaše postrehy môžte písať na našu mailovú adresu: cvcpyramida.admin@centrum.sk , prípadne telefonicky na číslo 035 6 420 401.

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše návrhy :)