Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok,

podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zverejnené zmluvy, faktúry, atď... nájdete kliknutím sem.

Školský poriadok

Školsky poriadok nájdete kliknutím sem.