PONDELOK

Kvč I,II                                    11,30 – 17,00

Gitara Sz. I.                              13,30 – 19,00

Klávesy I.                                13,00 – 19,00

Spev                                        14,00 – 20,00

Bicie I.                                    14,00 – 19,00

Stolný tenis I.                           15,00 – 17,30

Anglický jazyk I.                      15,30 – 16,30

Cvč žurnál + foto                     15,30 – 16,30

Florbal ml.                               15,45 – 16,45

Aikido I.                                  15,45 – 16,45

Furbal dievčatá I .                    16,00 – 17,30

Hip – Hop minikids  zač.          16,15 – 17,15

Baby klub I.                             16,30 – 18,00

Anglický jazyk  II.                   16,30 – 17,30

Lego                                        16,30 – 18,00

Tvorivé dielne I.                       17,00 – 18,30

Jiu - Jitsu I.                              17,00 – 18,00

Anglický jazyk  III.                  17,30 – 18,30

Hip – Hop minikids  pokr.        17,30 – 19,00

Fitnes I.                                   18,00 – 19,00

 

UTOROK

Kvč I,II                                    11,30 – 17,00

Klávesy II.                               12,00 – 19,30

Gitara Sz.. II                            13,00 – 20,00

Bicie I.                                     13,00 – 18,00

Detská atletika                         14,30 – 16,30

Futbal dievčatá IV.                   15,15 – 16,45

Anglický jazyk IV.                   15,30 – 16,30

Základy PC                              15,30 – 17,00

Aikido II.                                 15,45 – 16,45

Tvorivé dielne II.                     16,00 – 17,00

Dramatický                              16,00 – 17,30

Futbal dievčatá III.                   16,00 – 17,30

Gitara TL. I.                             16,05 – 18,35

Anglická konv.                        16,30 – 18,00

Hip – Hop BNT                        16,30 – 18,00

Tvorivé dielne III.                    17,00 – 18,30

Baby klub II.                            17,00 – 18,30

Fitnes II.                                  17,00 – 19,00

Hip – Hop United                     18,00 – 19,00

Jiu – Jitsu II.                            20,00 – 21,00

 

STREDA

Kvč I,II                                    11,30 – 17,00

Klávesy III.                              12,30 – 20,00

Gitara Sz. III.                           13,00 – 20,00

Tvorba web str. a program.zač. 14,00 – 16,00

Bicie II.                                   15,00 – 18,00

Stolný tenis II.                         15,00 – 17,30

Futbal dievčatá V.                    15,15 – 16,45

AikidoIII.                                 15,45 – 16,45

Tvorivé dielne  IV.                   16,00 – 17,00

Anglický jazyk mini                 16,00 – 17,00

Futbal dievčatá  prípr.               16,00 – 17,30

Tvorba web str. a program.pokr.16,00 – 18,00

Futbal dievčatá  I.                     16,45 – 18,45

Tvorivé dielničky I.                  17,00 – 18,00

Tvorivé dielne V.                     17,00 – 18,30

Dramatický                              17,00 – 18,00

Hip – Hop NG                          17,00 – 18,00

Jiu – Jitsu  I.                            17,00 – 18,00

Fitnes III.                                 17,00 – 19,00

Gitara TL. II.                            17,05 – 18,05

 

ŠTVRTOK

Kvč I,II                                    11,30 – 17,00

Klávesy IV.                              11,15 – 12,15

                                                 13,00 – 16,00

Gitara Sz. IV.                           13,00 – 15,00

Bicie II.                                   13,00 – 14,00

Klasický klavír                         14,45 – 17,45

Stolný tenis III.                        15,00 – 17,30

Futbal dievčatá  IV.                  15,15 – 16,45

Florbal st.                                15,45 – 16,45

Aikido IV.                               15,45 – 16,45

Tvorivé dielne VI.                    16,00 – 17,00

Hip – Hop deti                         16,00 – 17,00

Futbal dievčatá  II.                   16,00 – 17,30

Tvorivé dielničky II.                 17,00 – 18,00

Tvorivé dielne VII.                   17,00 – 18,30

Hip – Hop BNT                        17,00 – 18,30

Detský box                              17,00 – 18,00

Gitara TL. III.                          17,05 – 18,05

Fitnes IV.                                 18,00 – 19,00

 

PIATOK

Kvč I,II                                    11,30 – 17,00

Gitara Sz. V.                            13,00 – 20,00

Klávesy V.                               13,00 – 18,30

Bicie II.                                   14,00 – 17,00

Futbal dievčatá príp.                 14,30 – 16,00

Stolný tenis IV.                        15,00 – 17,30

Strelecký                                 15,00 – 16,30

Prípravka futbal deti                 15,30 – 16,30

Balet                                        15,30 – 16,30

Aikido V.                                15,45 – 16,45

Nemecký jazyk I.                     16,00 – 17,00

Futbal III.                                16,00 – 17,30

Gitara TL. IV.                          16,05 – 18,35

Scénický tanec                         16,30 -  17,30

Nemecký jazyk  II.                   17,00 – 18,00

Jiu – Jitsu  I.                            17,00 – 18,00

Fitnes V.                                  17,00 – 19,00

 

SOBOTA

Klávesy VI.                              10,30 – 12,30

NEDEĽA

Badminton                              16,30 – 18,00