Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Letný tábor 2020

OZNAM MsT TÁBOR

Vážení rodičia,

prosíme, aby ste nezabúdali deťom denne zabaliť rúško (v triede ho nemusia mať, ale napr. v galérii, v autobuse, v kine je rúško nutné). Taktiež mnohí rodičia ZABÚDAJÚ deťom denne ZABALIŤ šiltovku (alebo inú alternatívu), fľašu s vodou a desiatu. Pri nástupe je rodič povinný podpísať "Prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti"! Preukaz poistenca môže mať dieťa u seba v peňaženke (fotokópia). Podľa vlastného uváženia môžete deťom pribaliť malé vreckové, pretože v tomto horúcom počasí občas zájdeme na zmrzlinu :D

Prosíme tiež, aby mali deti prezuvky, pretože počasie je premenlivé a hlavne v prípade nepriaznivého počasia by si deti do triedy nanosili blato a špinu. Taktiež odporúčame prečítať si nižšie uvedené TÁBOROVÉ PODMIENKY, ktoré ste dostali pri prihlasovaní dieťaťa a nájdete v nich ďalšie informácie.

PROGRAM 4.TURNUS (20.-24.07.2020):

 • PONDELOK: Zoznamovacie aktivity; Návšteva Kina Mier (Bleskový Manu); Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; Aktivity a spoločenské hry v CVČ;
 • UTOROK: Aktivity a spoločenské hry v CVČ; Zábava v Happy parku; Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; aktivity a spoločenské hry v CVČ;
 • STREDA: Kreslenie v rámci súťaže "Svet bez násilia očami detí"; Výlet Hurbanovo (Hvezdáreň); Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; aktivity a spoločenské hry v CVČ; popoludňajšie PC súťaže,
 • ŠTVRTOK: Aktivity a spoločenské hry v CVČ; športové dopoludnie (deťom pripraviť športové oblečenie, plavky, uterák, šiltovku, vodné poštole), Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; aktivity a spoločenské hry v CVČ; popoludňajšie PC súťaže,
 • PIATOK: Aktivity a spoločenské hry v CVČ; Vyhodnotenie výtvarnej súťaže, Aikido - ukážky bojových techník), Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; aktivity a spoločenské hry v CVČ; popoludňajšie PC súťaže,

CVČ si vyhradzuje právo na zmenu programu v dôsledku nepriaznivého počasia alebo iných dôvodov.

PROGRAM 3.TURNUS (13.-17.07.2020):

 • PONDELOK: Zoznamovacie aktivity; Návšteva Kina Mier (Ježko Sonic); Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; Aktivity a spoločenské hry v CVČ;
 • UTOROK: Aktivity a spoločenské hry v CVČ; Zábava v Happy parku; Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; aktivity a spoločenské hry v CVČ;
 • STREDA: Výlet Nitra (sihoť - kŕmenie zvieratiek, Návšteva Nitrianskeho hradu, obed v McDonald´s, návšteva OC TEsco Galéria - Dráčik,...); návrat cca 16,00
 • ŠTVRTOK: Aktivity a spoločenské hry v CVČ; Návšteva termálneho kúpaliska Štrand (podľa počasia); Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva mestkej knižnice, aktivity a spoločenské hry v CVČ;
 • PIATOK: Aktivity a spoločenské hry v CVČ; Návšteva Galérie umenia; Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; aktivity a spoločenské hry v CVČ;

CVČ si vyhradzuje právo na zmenu programu v dôsledku nepriaznivého počasia alebo iných dôvodov.

PROGRAM 2.TURNUS:

 • PONDELOK: Zoznamovacie aktivity; Návšteva Kina Mier (Ako vycvičiť draka 3); Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; Aktivity a spoločenské hry v CVČ;
 • UTOROK: Aktivity a spoločenské hry v CVČ; Zábava v Happy parku; Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; aktivity a spoločenské hry v CVČ;
 • STREDA: Výlet na gazdovský dvor Branovo; Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; aktivity a spoločenské hry v CVČ;
 • ŠTVRTOK: Aktivity a spoločenské hry v CVČ; Návšteva termálneho kúpaliska Štrand (podľa počasia); Obed v reštaurácii Zlatý Lev; aktivity a spoločenské hry v CVČ;
 • PIATOK: Maľovanie dáždnikov (projekt Vzdušné Zámky - dáždniky budú v mesiaci august-september zdobiť naše Korzo), aktivity vonku; Obed v reštaurácii Zlatý Lev; Návšteva ihriska; aktivity a spoločenské hry v CVČ;

CVČ si vyhradzuje právo na zmenu programu v dôsledku nepriaznivého počasia alebo iných dôvodov.

V prípade otázok nás kontaktujte na tel.č.:0917/695 346.

 

Centrum voľného času Pyramída tak ako po iné roky organizuje počas letných prázdnin 2020 Mestský tábor pre deti vo veku od 6  do 12 rokov.

Pred podaním prihlášky žiadame rodičov, aby si dôsledne prečítali nasledujúce pokyny:

Termíny jednotlivých  turnusov:

 1. Turnus  01.07. – 03.07.2020 =35,-€
 2. Turnus  06.07. – 10.07.2020 =60,-€
 3. Turnus  13.07. – 17.07.2020 =60,-€
 4. Turnus 20.07. – 24.07.2020 =60,-€

Poplatky:

Poplatok za jedno dieťa na 1.turnus (3 dni) je 35,-€, ostatné turnusy (2., 3. a 4.turnus) 60,- €. V tejto sume je zahrnutý obed, olovrant, pitný režim, vstupenky, doprava, odmeny, materiálne zabezpečenie.

Pri zápise dieťaťa obdržíte poštový poukaz na úhradu poplatkov za vybraný turnus. Platbu je možné vykonať 2 spôsobmi:

 1. Platbou na pošte;
 2. Bankovým prevodom cez IB (NIE vkladom priamo na účet v Prima Banke!)

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100,

Variabilný symbol: 50_ _ _ _ _ _ _ _ (číslo 50 znamená kód platby, za týmto číslom prosíme uviesť dátum narodenia vo formáte DDMMRRRR, napr. dieťa narodené 1.1.2010 by uviedlo nasledovný variabilný symbol 5001012010. Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

Vždy je potrebné uviesť variabilný symbol a meno DIEŤAŤA! Poplatky je potrebné uhradiť do 19.06.2020. NEUHRADENÉ miesta STORNUJEME a nahradíme novými záujemcami.

Storno poplatky:

Poplatok v plnej výške t.j. 60,- € sa vráti naspäť len v prípade, ak si rodič najneskôr do 1. dňa turnusu zabezpečí za svoje dieťa náhradu.

V prípade, ak dieťa nemôže v niektorý deň nastúpiť zo zdravotných dôvodov, bude za konkrétny deň vrátený poplatok 5,- € a to len v prípade, ak rodič túto skutočnosť ohlási najneskôr do 9,00 h daného dňa. Poprosíme rodičov nevolať na pevnú linku, ale na mobilné číslo vedúceho MsT, ktoré bude zverejnené na táborovej nástenke v priestoroch CVČ.

Poplatky sa vracajú najneskôr v posledný deň konkrétneho turnusu. Po tomto termíne už nebude možné žiadať vrátenie poplatku. K vráteniu poplatku je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

Čas  pobytu detí:

Nástup detí do tábora je možný od 6,45 h do 9,00 h.

Odchod detí je v čase od 15,30 do 17,00 hod.

Žiadame rodičov dodržiavať stanovený čas, pretože ak prinesú bez oznámenia dieťa po 9,00 h, nie je možné zabezpečiť v ten deň pre dieťa obed.

Taktiež nie je vhodné, aby deti odchádzali pred 15,30 h, nakoľko v tomto čase ešte prebiehajú aktivity, vyhodnotenia súťaží a pod.

Upozornenie:

 1. V deň nástupu do MsT musí mať každé dieťa osobitne zabalené táborové vrecúško, ktoré musí obsahovať : pršiplášť, gumáky, náhradné oblečenie a hygienické potreby. Táborové vrecúška budú uložené v uzamykateľných šatniach v CVČ.
 1. V deň kúpania zabaliť: plavky, osušku, náhradné spodné prádlo, krém na opaľovanie, karimatku, alebo malú deku, umelohmotnú fľašu na vodu, šľapky, pokrývku hlavy.
 2. Denne deťom zabaliť: fľašu s vodou, pokrývku hlavy, desiatu.
 3. Deťom nedávajte cenné veci (mobil, hodinky, šperky, značkové batohy a pod.) CVČ za ich stratu nezodpovedá!
 1. CVČ počas trvania MsT deti nepoisťuje, odporúčame rodičom individuálne uzatvoriť tuzemské úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škody.
 2. Prosíme rodičov, aby na vyhradenom mieste na prihláške upozornili na zvláštnosti dieťaťa (strava, správanie a pod; taktiež uviedli, ak trpí dieťa vážnym zdravot. problémom a pod.)

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

TÁBOROVÉ PODMIENKY

...tešíme sa na našich táborníkov...