Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Letný tábor 2021

Vážení rodičia,

pre veľký záujem a dopyt o tábor v mesiaci AUGUST Vám ponúkame v spolupráci s Áčko centrom 1 turnus v termíne 09. - 13.08.2021
Tábor bude prebiehať v našich priestoroch (CVČ Pyramída) a súčasťou tábora bude aj vedúca Andy Lőrinczová z CVČ. Záujem je nutné nahlásiť do stredy večera (04.08.). Vo štvrtok 05.08. Vám oznámime, či sa tábor podarilo zorganizovať, vzhľadom na počet táborníkov. V prípade záujmu volajte 0918/424 563.
Tešíme sa na Vás
AKTUALIZÁCIA - z dôvodu malého počtu prihlásených detí sa augustový turnus letného tábora organizovať NEBUDE!


Dôležité informácie k letnému táboru

Potrebné náležitosti:

- Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti absolvovať tábor (nie staršie ako 30 dní pred nástupom do letného tábora)

- Vyhlásenie o bezinfekčnosti - vyplní zákonný zástupca v deň nástupu do letného tábora

- Uhradený poplatok za jednotlivé turnusy

- Fotokópia preukazu poistenca

Tešíme sa na táborníkov ;-)


PROGRAM 4. TURNUS

PONDELOK 26.07. - zoznamovacie aktivity, návšteva Kina Mier, obed v reštaurácii Zlatý Lev, návšteva ihriska

UTOROK 27.07. - hry v CVČ, návšteva Knižnice Antona Bernoláka - deti si môžu priniesť čitateľský preukaz alebo 2€ na založenie členského, obed v reštaurácii Zlatý lev, návšteva ihriska, aktivity v CVČ

STREDA 28.07. - Výlet Hurbanovo - Hvezdáreň, Obed v reštaurácii Zlatý lev, aktivity v CVČ

ŠTVRTOK 29.07. - aktivity v CVČ, Termálne kúpalisko Štrand (podľa počasia), obed v reštaurácii Zlatý lev, popoludňajšie aktivity v CVČ

PIATOK 30.07. - aktivity v CVČ, návšteva Galérie umenia E. Zmetáka - Tvorivé dielne, obed v reštaurácii Zlatý lev, celotýždňové vyhodnotenie  detí

PROSÍME, aby mali deti každý deň oblečenie prispôsobené táborovému programu (kúpalisko-šľapky; v prípade dažďa nepremokavé veci,...). Podľa vlastného uváženia môžete deťom denne pribaliť malé vreckové na zmrzlinu (po obede).

DENNE deťom prosím zabaliť  ŠILTOVKU (alebo inú alternatívu) a FĽAŠU S VODOU!!!

 


 

PROGRAM 3. TURNUS

PONDELOK 19.07. - zoznamovacie aktivity, návšteva Kina Mier, obed v reštaurácii Zlatý Lev, návšteva ihriska

UTOROK 20.07. - hry v CVČ, Ukážky techniky Hasičského a záchranného zboru Nové Zámky, obed v reštaurácii Zlatý lev, návšteva ihriska, aktivity v CVČ

STREDA 21.07. - Výlet Branovo - Gazdovský dvor, Obed v reštaurácii Zlatý lev, aktivity v CVČ

ŠTVRTOK 22.07. - aktivity v CVČ, Termálne kúpalisko Štrand (podľa počasia), obed v reštaurácii Zlatý lev, popoludňajšie aktivity v CVČ

PIATOK 23.07. - aktivity v CVČ, návšteva Knižnice Antona Bernoláka - deti si môžu priniesť čitateľský preukaz alebo 2€ na založenie členského preukazu, obed v reštaurácii Zlatý lev, celotýždňové vyhodnotenie  detí

PROSÍME, aby mali deti každý deň oblečenie prispôsobené táborovému programu (kúpalisko-šľapky; v prípade dažďa nepremokavé veci,...). Podľa vlastného uváženia môžete deťom denne pribaliť malé vreckové na zmrzlinu (po obede).

DENNE deťom prosíme zabaliť  ŠILTOVKU (alebo inú alternatívu) a FĽAŠU S VODOU!!!


PROGRAM 2. TURNUS

PONDELOK 12.07. - zoznamovacie aktivity, návšteva Kina Mier, obed v reštaurácii Zlatý Lev, návšteva ihriska

UTOROK 13.07. - hry v CVČ, vodná záchranná služba - ukážky záchranných akcií, obed v reštaurácii Zlatý lev, návšteva ihriska, aktivity v CVČ

STREDA 14.07. - Výlet Komárno - Laser arena PROSÍME aby mali deti športovú obuv, náhradné tričko, vreckové, obed je zabezpečený, predpokladaný príchod do CVČ je cca 15,40

ŠTVRTOK 15.07. - aktivity v CVČ, Termálne kúpalisko Štrand (podľa počasia)    POZOR ZMENA!!! Zajtra budeme maľovať kamene a následne ich pôjdeme ukryť do Berku. Kto chce, môže priniesť nejaké "papaníčko" pre zvieratká (mrkva, kapusta, staršie pečivo,...), obed v reštaurácii Zlatý lev, popoludňajšie aktivity v CVČ

PIATOK 16.07. - aktivity v CVČ, návšteva Františkánskeho kláštora a mestských katakomb, obed v reštaurácii Zlatý lev, celotýždňové vyhodnotenie  detí

PROSÍME, aby mali deti každý deň oblečenie prispôsobené táborovému programu (katakomby-mikina; kúpalisko-šľapky; v prípade dažďa nepremokavé veci,...). Podľa vlastného uváženia môžete deťom denne pribaliť malé vreckové na zmrzlinu (po obede).

DENNE deťom prosím zabaliť  ŠILTOVKU (alebo inú alternatívu) a FĽAŠU S VODOU!!!


PROGRAM 1. TURNUS

UTOROK 06.07. - zoznamovacie aktivity, hry v CVČ, obed v reštaurácii Zlatý lev, návšteva ihriska, aktivity v CVČ

STREDA 07.07. - Výlet Ľudovítov, obed v reštaurácii Zlatý lev, návšteva ihriska, aktivity v CVČ

ŠTVRTOK 08.07. - termálne kúpalisko Štrand, obed v reštaurácii Zlatý lev, aktivity v CVČ

PIATOK 09.07. - Vzdušné Zámky (program v kine Mier), návšteva Františkánskeho kláštora v N.Zámkoch, mestské katakomby, obed v reštautácii Zlatý lev, aktivity v CVČ


 

Centrum voľného času Pyramída tak ako po iné roky organizuje počas letných prázdnin 2021

Mestský tábor pre deti vo veku od 6  do 12 rokov.


Pred podaním prihlášky žiadame rodičov, aby si dôsledne prečítali nasledujúce pokyny:

Termíny jednotlivých  turnusov:*

 1. Turnus 06.07. – 09.07.2021 = 48,-€ PLNÝ STAV!!!
 2. Turnus 12.07. – 16.07.2021 = 60,-€ PLNÝ STAV!!!
 3. Turnus 19.07. – 23.07.2021 = 60,-€ PLNÝ STAV!!!
 4. Turnus 26.07. – 30.07.2021 = 60,-€ PLNÝ STAV!!!

Výtvarný tábor:*

 1. Turnus 06.07. - 09.07.2021 = 48,-€ PLNÝ STAV!!!
 2. Turnus 12.07. - 16.07.2021 = 60,-€ PLNÝ STAV!!!


*V prípade, že sa bude musieť tábor zrušiť z dôvodu nariadenia vlády SR, RÚVZ, alebo z iných dôvodov, bude vrátený poplatok v plnej výške.

Poplatky:

Poplatok za jedno dieťa na 1.turnus (4 dni) je 48,-€, ostatné turnusy (2., 3. a 4.turnus) 60,- €. V tejto sume je zahrnutý obed, olovrant, pitný režim, vstupenky, doprava, odmeny, materiálne zabezpečenie.

Pri zápise dieťaťa obdržíte poštový poukaz na úhradu poplatkov za vybraný turnus. Platbu je možné vykonať 2 spôsobmi:

 1. Platbou na pošte;
 2. Bankovým prevodom cez IB (NIE vkladom priamo na účet v Prima Banke!)

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100,

Variabilný symbol: 50_ _ _ _ _ _ _ _ (číslo 50 znamená kód platby, za týmto číslom prosíme uviesť dátum narodenia vo formáte DDMMRRRR, napr. dieťa narodené 1.1.2010 by uviedlo nasledovný variabilný symbol 5001012010. Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

Vždy je potrebné uviesť variabilný symbol a meno DIEŤAŤA! Poplatky je potrebné uhradiť do 15.06.2021. NEUHRADENÉ miesta STORNUJEME a nahradíme novými záujemcami.

Storno poplatky:

Poplatok v plnej výške sa vráti naspäť len v prípade, ak si rodič najneskôr do 1. dňa turnusu zabezpečí za svoje dieťa náhradu.

V prípade, ak dieťa nemôže v niektorý deň nastúpiť zo zdravotných dôvodov, bude za konkrétny deň vrátený poplatok 5,- € a to len v prípade, ak rodič túto skutočnosť ohlási najneskôr do 9,00 h daného dňa. Poprosíme rodičov nevolať na pevnú linku, ale na mobilné číslo vedúceho MsT, ktoré bude zverejnené na táborovej nástenke v priestoroch CVČ.

Poplatky sa vracajú najneskôr v posledný deň konkrétneho turnusu. Po tomto termíne už nebude možné žiadať vrátenie poplatku. K vráteniu poplatku je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

Čas  pobytu detí:

Nástup detí do tábora je možný od 7,00 h do 9,00 h.

Odchod detí je v čase od 15,00 do 17,00 h.

Žiadame rodičov dodržiavať stanovený čas, pretože ak prinesú bez oznámenia dieťa po 9,00 h, nie je možné zabezpečiť v ten deň pre dieťa obed.

Taktiež nie je vhodné, aby deti odchádzali pred 15,00 h, nakoľko v tomto čase ešte prebiehajú aktivity, vyhodnotenia súťaží a pod.

Upozornenie:

 1. V deň nástupu do MsT musí mať každé dieťa osobitne zabalené táborové vrecúško, ktoré musí obsahovať : pršiplášť, gumáky, náhradné oblečenie a hygienické potreby. Táborové vrecúška budú uložené v uzamykateľných šatniach v CVČ.
 1. V deň kúpania zabaliť: plavky, osušku, náhradné spodné prádlo, krém na opaľovanie, karimatku, alebo malú deku, umelohmotnú fľašu na vodu, šľapky, pokrývku hlavy.
 2. Denne deťom zabaliť: fľašu s vodou, pokrývku hlavy, desiatu.
 3. Deťom nedávajte cenné veci (mobil, hodinky, šperky, značkové batohy a pod.) CVČ za ich stratu nezodpovedá!
 1. CVČ počas trvania MsT deti nepoisťuje, odporúčame rodičom individuálne uzatvoriť tuzemské úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škody.
 2. Prosíme rodičov, aby na vyhradenom mieste na prihláške upozornili na zvláštnosti dieťaťa (strava, správanie a pod; taktiež uviedli, ak trpí dieťa vážnym zdravot. problémom a pod.)

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE vo verzii JPG (klik)

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE vo verzii PDF (klik)

TÁBOROVÉ PODMIENKY (klik)

...tešíme sa na našich táborníkov...

LETNÝ TÁBOR PLAGÁT

Letný výtvarný tábor 2021