Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

ZÁPIS - PONUKA KRÚŽKOV 2020/2021

ZÁPIS PREDLŽUJEME DO 18.09.2020 (PIATOK)*

*Platí pre záujmové útvary, v ktorých ešte je miesto na prijatie.

Vážení rodičia, milí záujemcovia o naše záujmové útvary.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu umožňujme prihlasovanie do našich záujmových útvarov aj ONLINE - vyplnením Žiadosti o prijatie a odoslaním

mailom na: cvcpyramida.admin@centrum.sk,

alebo poštou na adresu CVČ Pyramída, Jánošíkova 1, Nové Zámky 940 78.

Prihlásiť sa je možné  aj osobne v CVČ Pyramída na Jánošíkovej ulici za dodržiavanie hygienických opatrení. Kancelária administratívy sa nachádza na 1. poschodí vľavo. Pred kanceláriou je príručný stolík, kde sú k dispozícii Žiadosti o prijatie aj Ponuka záujmových útvarov. Na tomto stole môžete prihlášku vyplniť (obojstranne) a následne ju odovzdať do kancelárie, kde obdržíte Rozhodnutie o prijatí. Prosíme, do kancelárie vstupujte po jednom s prekrytými hornými dýchacími cestami. Ďakujeme

NOVINKA - JOGA

NOVINKA - SUPER DRIVER

Zápis do záujmových útvarov v šk. roku 2020/2021

od  2. 9.2020 do 14.9.2020

  • Zápis na sekretariáte bude možné realizovať každý pracovný deň v čase od 9,00 do 17,00 h
  • U interných vedúcich ZÚ sa môžete prihlasovať nasledovne:

 

KVČ-1.st.ZŠ, Ang.j. ZŠ, SŠ,dosp.- Mgr. K. Freyová, každý prac. deň, 10,00-12,00, 16,00-17,00

KVČ 2.st.ZŠ, Hip-hop- A.Lőrinczová,každý prac.deň, 10,00-12,00,16,00-17,00

Tvorivé dielne-M. Gyurkovicsová,každý prac.deň,13,00-17,00

Klávesové nástroje- Mgr. J. Lőrincz-každý prac.deň,13,00-17,00

  • U externých vedúcich ZÚ sa môžete prihlasovať nasledovne:

Aikido, Box, Detský box-L.Gőgh, Pon.-Pia. 15,30-17,00, tel.č. 0918 591 803

Biliard- Z. Petrovics, Štvr. 16,00-17,00, tel.č. 0905 324 290

Varenie- Mgr. J. Abrmanová, Štvr.-15,00-17,00, tel.č. 0908 449 374

Klasický klavír- Mgr. E.Pintešová, Štvr.-16,00-18,00, tel.č. 0908 476 086

Spev- Mgr. T. Kytková, Štvr.-16,00-17,00, tel.č.0908 171 160

Baby klub,Tv.dielničky, Poradňa pre deti s poruchami učenia a správania- Mgr.L.Pethő,PhD.,Štvr.-16,00-18,00, tel.č. 0949 450 266

Fitnes- T. Gyurkovics, Po.- Pia. 16,00-18,00, tel.č.0949 729 777

Pohybová príprava- M.Vörös, Štvr. -15,30-17,30, tel.č. 0902 608 813

Šport.gymnastika- Ing. J. Nagyová, Str.16,00-18,00, tel.č. 0904 820 605

Moderné technológie, Nem.jazyk, Franc.jazyk- M. Nebbal, Pia.-14,00-17,00, tel.č. 0905 069 522
Ang.j. deti 3-5 rokov, Centráčik - S. Nebbal, Str. 16,00-17,30, Štvr.-17,00-18,00, tel.č. 0907 609 599

Tréning fonemat. uvedomovanie- PhDr.A. Harišová, Pon.- 16,00-17,00, tel.č. 0918 451 231

Tvorba web stránok a programovanie- O. Kozár, Str.-16,00-18,00, tel.č. 0908 734 162

Modelári- M. Palacka, Pia.16,00-17,00, tel.č. 0903 219 172

Lego- Mgr. I. Sláviková, Štvr. 16,00-17,00, tel.č. 0915 267 093

Gitara, Bicie-J. Szarka, Po.-Ut.-14,00-18,00, Str.14,00-16,00, tel.č. 0908 733 426

Gitara s Dodom- Po.- Pia. po telef. dohovore, tel.č. 0918424563

Divadelný súbor- Str. 16,00-17,00, tel.č. 0905339620


PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV pre šk. rok 2020/2021

ŽIADOSŤ O PRIJATIE do záujmového útvaru pre šk. rok 2020/2021

Od 02.09.2020 sme Vám k dispozícii podľa administratívnych hodín.

V prípade odovzdania Vzdelávacieho poukazu do CVČ Pyramída (poukaz dostávajú deti na ZŠ a SŠ v priebehu septembra) získate ZĽAVU -10,-€ z ceny poplatku na jeden záujmový útvar (okrem KVČ).

ZÁPIS PREBIEHA OD 01.06.2020. - 14.09.2020

POZOR!!! V niektorých záujmových útvaroch je obmedzený počet prijímaných detí z kapacitných

dôvodov. Preto v prípade záujmu o naše krúžky odporúčame prihlásiť sa čím skôr (hlavne

vo výtvarnom ZÚ, v hudobných a jazykových ZÚ).

Tešíme sa na Vás všetkých ;-)