Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

ZÁPIS - PONUKA KRÚŽKOV 2020/2021

Vážení rodičia, milí záujemcovia o naše záujmové útvary.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu umožňujme prihlasovanie do našich záujmových útvarov ONLINE - vyplnením Žiadosti o prijatie a odoslaním

mailom na: cvcpyramida.admin@centrum.sk,

alebo poštou na adresu CVČ Pyramída, Jánošíkova 1, Nové Zámky 940 78.

Od 04.06.2020 je možné prihlášku doručiť aj osobne za dodržiavanie hygienických opatrení.

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV pre šk. rok 2020/2021

ŽIADOSŤ O PRIJATIE do záujmového útvaru pre šk. rok 2020/2021

Úradné hodiny platné od 04.06.2020

V prípade odovzdania Vzdelávacieho poukazu do CVČ Pyramída (poukaz dostávajú deti na ZŠ a SŠ v priebehu septembra) získate ZĽAVU -10,-€ z ceny poplatku na jeden záujmový útvar (okrem KVČ).

ZÁPIS PREBIEHA OD 01.06.2020. - 14.09.2020

POZOR!!! V niektorých záujmových útvaroch je obmedzený počet prijímaných detí z kapacitných

dôvodov. Preto v prípade záujmu o naše krúžky odporúčame prihlásiť sa čím skôr (hlavne

vo výtvarnom ZÚ, v hudobných a jazykových ZÚ).

Tešíme sa na Vás všetkých ;-)