Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Opatrenia COVID-19

V tejto sekcii budeme zverejňovať a aktualizovať tlačivá potrebné k účasti na činnosti v našich záujmových útvaroch, vydávané Ministerstvom školstva SR.

ŽIADAME RODIČOV a členov našich záujmových útvarov, aby ODOVZDÁVALI TLAČIVÁ potrebné k prezenčnej činnosti vedúcim záujmových útvarov PRED ZAČIATKOM KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI!

  • Každý člen našich krúžkov, ktorý prekročil vek 12 rokov a 2 mesiace k 19.01.2022 bude fungovať v režime "OTP" (odovzdávajú potvrdenie o vykonaní AG testu s negatívnym výsledkom - samozrejme postačujúci je domáci samotest, ktorý sa využíva aj na školách, nie starší ako 48h, alebo potvrdenie o prekonaní resp. očkovaní). POTVRDENIE O VYKONANÍ DOMÁCEHO AG SAMOTESTU S NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM. Toto tlačivo podpisuje zákonný zástupca. Test nesmie byť starší ako 48h od účasti na krúžku. Nie je potrebné vykonávať testy na odberných miestach, postačuje domáci samotest (ako v škole), je však potrebné potvrdenie podpísané zákonným zástupcom (dostupné pri vstupe do budovy alebo na našom webe).

Školský semafor vydaný Ministerstvom školstva SR s platnosťou od 19.01.2022.

Potvrdenie o vykonaní Ag samotestu s negat.výsledkom - toto tlačivo predkladajú členovia našich záujmových útvarov, ktorí dovŕšili vek 12 rokov a 2 mesiace ku dňu 19.01.2022  (počas prezenčnej formy).

Oznámenie o výnimke z karantény - toto tlačivo predkladajú členovia našich záujmových útvarov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v čase do 180 dní v porovnaní s časom účasti na "krúžku (počas prezenčnej formy).

Vyhlásenie o bezpríznakovosti člena CVČtoto tlačivo predkladajú všetci členovia našich záujmových útvarov, ktorých prerušenie medzi návštevou jednotlivých "krúžkov" presiahne 3 a viac dní pri prezenčnej forme (napr. členovia, ktorí navštevujú naše krúžky 1x týždenne).

Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka CVČ - toto tlačivo predkladajú návštevníci CVČ pri skomkoľvek vstupe do budovy, aj v prípade, že len odprevadí dieťa na záujmovú činnosť..