Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

ZÁPIS šk. rok 2022/2023

ZÁPIS na šk.rok 2022/2023


Vážení rodičia, milí naši priaznivci.
Prinášame ponuku záujmových útvarov na nový šk.rok 2022/2023
Prihlášky je možné odovzdať LEN OSOBNE na sekretariáte v termíne zápisu
(06.-30.06.2022 a 05.-16.09.2022) v uvedenom čase
(Po-Pi 09,00 - 11,30; 14,00 - 16,00).
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Pripomíname, že pri individuálnych záujmových útvaroch (napr. Klavír, Hra na gitaru, .....) môžeme prijať len obmedzený počet členov, preto v prípade záujmu neváhajte s podaním Žiadosti o prijatie.
Tešíme sa na naše "stálice", rovnako tak aj na nové tváre.

Tlačivo na stiahnutie: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 15.08.2022

Ponuka záujmových útvarov pre šk. rok  2022/2023 - Kliknite pre otvorenie

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru 2022/2023 (prihláška) - Kliknite pre otvorenie