Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Žiadosť o prijatie do ZÚ 2019/2020

PRI ZÁPISE JE POTREBNÉ UHRADIŤ ZÁLOHU VO VÝŠKE 10,-€/ 1 ZÁUJMOVÝ ÚTVAR.


ŽIADOSŤ O PRIJATIE do záujmového útvaru pre šk.rok 2019/2020 (na stiahnutie)

Keďže súčasťou Žiadosti o prijatie je aj Súhlas zákonného zástupcu, prosíme, ak máte možnosť, vytlačte túto žiadosť ako obojstranné tlačivo (Žiadosť o prijatie na jednej strane a Súhlas zákonného zástupcu na druhej strane).

Ďakujeme