Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Žiadosť o prijatie do ZÚ 2020/2021

ŽIADOSŤ O PRIJATIE do záujmového útvaru pre šk.rok 2020/2021 (na stiahnutie)

Žiadosť o prijatie je 2 stranové tlačivo. Prosím, ak máte možnosť, vytlačte ho ako obojstranné tlačivo (zadná strana je súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov).

Ďakujeme