Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Žiadosť o prijatie do ZÚ 2021/2022

ŽIADOSŤ O PRIJATIE do záujmového útvaru pre šk.rok 2021/2022 (na stiahnutie)

Žiadosť o prijatie je 2 stranové tlačivo. Prosím, ak máte možnosť, vytlačte ho ako obojstranné tlačivo (zadná strana je súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov).

Ďakujeme

TLAČIVO - Vyhlásenie o bezpríznakovosti člena CVČ (dieťa)

TLAČIVO - Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka CVČ (rodič)