Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Ponuka záujmových útvarov pre šk.rok 2019/2020

Ponuka záujmových útvarov pre šk. rok 2019/2020

Podrobnejší opis jednotlivých záujmových útvarov/klubov nájdete na našej webovej stránke v sekcii KRÚŽKY, alebo ich získate pri osobnej konzultácii priamo v CVČ pri zápise.

ZÁPIS prebieha v CVČ Pyramída na Jánošikovej 1 v N. Zámkoch, na 1.poschodí na sekretariáte (dvere č. 38).

V prípade odovzdania Vzdelávacieho poukazu do CVČ Pyramída (poukaz dostávajú deti na ZŠ a SŠ v priebehu septembra) získate ZĽAVU -10,-€ z ceny poplatku na jeden záujmový útvar (okrem KVČ).

Predlžujeme možnosť prihlásiť sa k nám do 18.09.2019 (do 16,30).