Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Lego

Záujmový útvar LEGO

  • skladanie podľa vlastnej fantázie na zadanú tému
  • noví kamaráti, skvelá partička
  • obľúbený krúžok, ktorý funguje už niekoľko rokov

V šk.roku 2019/2020 krúžok prebieha každý pondelok od 16,30 v CVČ Pyramída ;-)

Vedúca ZÚ: Mgr. Iveta Sláviková

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2020/2021