Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Baby Klub

Záujmový útvar je určený pre deti od 4 do 6 rokov.

Odborné vedenie Vašim deťom bude poskytovať kvalifikovaná psychologička a pedagogička.

Vaše detičky získajú psycho-sociálne zručnosti, ktoré sú potrebné pre optimálne zvládnutie školských činností.

Obsahové zameranie Baby klubu:

  • Rozvoj grafomotoriky (príprava na písanie a výtvarnú výchovu),
  • Psychomotorické hry (zamerané na správne držanie tela, koordináciu, rovnováhu a obratosť),
  • Dopravná výchova (bezpečnosť na ceste),
  • Skupinové aktivity (na rozvoj sociálnych a komuniakčných zručností),
  • Športové a pohybové aktivity,

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2020/2021

Vedúca ZÚ: Mgr. Lucia Pethő, PhD.