Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Letný tábor 2019

Máte jedinečnú možnosť rezervovať si miesto v letnom tábore.

PRIHLÁŠKA na stiahnutie (do 3 stĺpčeka uveďte prosím turnus):


1. turnus   01.07. - 04.07.2019   (05.07. je sviatok)   40,-€

2. turnus   08.07. - 12.07.2019   50,-€

3. turnus   15.07. - 19.07.2019  + BABY TÁBOR  50,-€

4. turnus   22.07. - 26.07.2019  + BABY TÁBOR   50,-€


Zálohu 20,-€ je potrebné uhradiť do 30.04.2019.

Zvyšnú sumu (30,-€) prosíme uhradiť do 17.05.2019.

Viac informácii získate na tel.č.:0915/725 993