Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Hra v hudobnej skupine

Záujmový útvar je určený pre žiakov II. stupňa ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. "Krúžok" prebieha v priestoroch CVČ Pyramída v hudobnom klube. Hudobnú skupinu tvoria jednotliví členovia, ktorí vedia hrať na konkrétny hudobný nástroj, a cvičia súzvuk nástrojov prostredníctvom hrania rôznych skladieb.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023