Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Plastikové modelárstvo

Záujmový útvar je určený pre I. a II.stupeň ZŠ. Deti pracujú s vlastnými modelmi. Záujmový útvar odborným okom koriguje vedúci záujmovéo útvaru pán M. Palacka.

V šk.roku 2019/2020 prebieha tento krúžok každý piatok od 17,00-19,00.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2020/2021