Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Detský box

Záujmový útvar je určený pre deti od 5 rokov, žiakov I., II. stupňa ZŠ. "Krúžok" prebieha v priestoroch CVČ Pyramída v telocvični.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2020/2021