Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Futbal dievčatá

Záujmový útvar je určený pre žiačky I., II. stupňa ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. "Krúžok" prebieha mimo priestorov CVČ Pyramída.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2020/2021