Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Malá škola varenia

Záujmový útvar je určený pre žiakov I., II. stupňa ZŠ.

V tomto školskom roku ponúkame ako novinku Malú školu varenia.

Je určená každému, kto si chce osvojiť zásady stolovania a zdravej výživy a taktiež osvojiť si prípravu jednoduchých pokrmov, či zdravých dobrôt.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2020/2021