Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Tvorivé dielničky

Záujmový útvar je určený pre deti od 4-6 rokov "Krúžok" prebieha v priestoroch CVČ Pyramída.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2020/2021