Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Termíny prvých stretnutí

TERMÍNY PRVÝCH STRETNUTÍ pre šk.rok 2020/2021 ZVEREJNÍME V MESIACI SEPTEMBER

 

Termíny prvých stretnutí pre šk.rok 2019/2020

 

Dátum

Čas a miesto konania ZÚ

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

04.10.2019 /piatok/ 17,00 - telocvičňa CVČ, prízemie Detský box L. Gőgh
04.10.2019 /piatok/

15,30 - jazyková učebňa

1.poschodie

Ruský jazyk Mgr. Adamovics
03.10.2019 /štvrtok/ 15,00 - prízemie Malá škola varenia Mgr.J.Abrmanová
03.10.2019 /štvrtok/

15,00 -1.poschodie

MŠ 2.skupina

Anglický jazyk

-2.skupina

Mgr. K. Freyová
01.10.2019 /utorok/ 15,30 - telocvičňa CVČ, prízemie Pohybová príprava M. Vörös
30.09.2019 /pondelok/

17,00 - rok narodenia

2014-2016 (mladší)

KIDS DANCE A. Lőrinczová
30.09.2019 /pondelok/

16,00 - rok narodenia

2010-2013 (starší)

KIDS DANCE

A. Lőrinczová
30.09.2019 /pondelok/ 17,00 - 1.poschodie Poradenské centrum pre deti s poruchami učenia a správania Mgr. L. Pethő, PhD.
30.09.2019 /pondelok/ 16,00 - 1.posch., prosíme o účasť, nakoľko sa bude deliť skupina Baby klub/ Tvorivé dielničky Mgr. L. Pethő, PhD.
30.09.2019 /pondelok/

17,00 -1.posch.

ZŠ starší

Anglický jazyk

konverzácia

Mgr. K. Freyová
30.09.2019 /pondelok/

16,00 -1.posch.

podľa zadelenia

Anglický jazyk

-1.skupina

Mgr. K. Freyová
30.09.2019 /pondelok/

15,00 -1.posch.

podľa zadelenia

Anglický jazyk

3.,4.roč. ZŠ

Mgr. K. Freyová
27.09.2019 /piatok/ 17,00 - Učebňa PC, 1. poschodie Modelársky kr. p. Palacka
27.09.2019 /piatok/ 16,00 Moderné technológie M. Nebbal
27.09.2019 /piatok/

15,40 v telocvični AIKIDO, zadný vchod

AIKIDO L.Gőgh
26.09.2019 /štvrtok/ od 16,00 v telocvični CVČ

Hip-hop

6-8 rokov

D. Žigraiová
25.09.2019 /streda/ od 16,30 v telocvični CVČ

Hip-hop

9 rokov a viac

D. Žigraiová
25.09.2019 /streda/ od 16,30 v bočnom hudobnom klube Klasický klavír p. Pintešová
25.09.2019 /streda/

16,00 - Jazyková učebňa

1.posch.

Nemecký jazyk M. Nebbal
24.09.2019 /utorok/

14,30 - prízemie CVČ

trieda "Klub mladých"

Pool Biliard Z. Petrovics

23.09.2019 /pondelok/

od 16,00 Prosíme o účasť všetkých Spev Mgr. T. Kytková

23.09.2019 /pondelok/

(podľa tel.dohovoru)

od 14,00 v CVČ

Výtvarná

(tvor.dielne)

M. Gyurkovicsová

18.09.2019 /streda/ 16,30 v CVČ Pyramída Fonematické uvedomovanie PhDr. A.Harišová

18.09.2019 /streda/

16,00 v CVČ Pyramída

Programovanie

O. Kozár

16.09.2019 /pondelok/

(po. alebo str. = žiaci ŽŠ)

16,00 CVČ Fitnes

(pond. alebo streda)

FITNES

T. Gyurkovics

16.09.2019 /pondelok/

16,30 v CVČ pyramída

Lego

Mgr. I. Sláviková

10.09.2019 /utorok/

16,00 v CVČ Pyramída

Dramatický

R. Červený