Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Termíny prvých stretnutí 2021/2022

 

Termíny prvých stretnutí pre šk.rok 2021/2022

 

Dátum

Čas a miesto konania ZÚ

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

07.09. (utorok)
16,05 - Učebňa - Klub mladých, prízemie Gitara s Dodom T. Lőrincz
13.09. (pondelok) 16,00 - CVČ, trieda na 1. poschodí Dramatický R. Červený
13.09. (pondelok)
16,30 - 17,30, Hudobný klub, bočný vchod Klasický klavír Mgr. M. Pintešová
14.09 (utorok) 15,00 - PC učebňa , 1.poschodie Tvorba web str. a programovanie O. Kozár
od 20.09. (pondelok) od 14,00 - Výtvarná trieda-podľa tel.dohovoru Výtvarný/tvorivé dielne M.Gyurkovicsová
22.09. (streda) 16,10 - Telocvičňa CVČ FOLKLÓRNY KRÚŽOK Mgr.M.Haládiková
23.09. (štvrtok) 16,30 - Telocvičňa, prízemie CVČ

HIP-HOP od 9r (od 3.roč. ZŠ)

D.Baďurová
23.09. (štvrtok) 17,30 - Telocvičňa, prízemie CVČ

HIP-HOP "BNT" (pokročilí - nábor)

D.Baďurová
24.09. (piatok) 15,30 - Telocvičňa, prízemie CVČ Pohybová príprava Bc.M.Vörös
24.09. (piatok) 16,00 - trieda KVČ, 1.poschodie Poradňa Mgr.L.Pethő, PhD.
27.09. (pondelok) 15,30 - Telocvičňa, prízemie CVČ

(mini) HIP-HOP do 8r (do 2.roč. ZŠ)

A.Lőrinczová
27.09. (pondelok) 16,00 - Jazyková učebňa, 1.posch. Anglický jazyk pre najmenších S.Nebbal
27.09. (pondelok) 16,30 - Telocvičňa, prízemie CVČ

KIDSdance (rok narod.2016,2017)

A.Lőrinczová
27.09. (pondelok) 17,30 - Telocvičňa, prízemie CVČ KIDSdance (rok narod.2015 a starší) A.Lőrinczová
28.09. (utorok) 14,00 - 16,00, učebňa Klub mladých Biliard (na hodine uvedie vedúci termín ďalšej hodiny) Z.Petrovics
28.09. (utorok) 15,00 - Jazyková učebňa, 1.posch. Anglický jazyk Mgr.K.Freyová
28.09. (utorok) 16,00 - Jazyková učebňa, 1.posch. Anglický jazyk - Konverzácia Mgr.K.Freyová
28.09. (utorok) 15,30 - Telocvičňa, prízemie CVČ

Gymnastika (deti ZŠ)

Mgr.J.Nagyová
28.09. (utorok) 16,35 - Telocvičňa, prízemie CVČ Gymnastika (deti MŠ) Mgr.J.Nagyová
29.09. (streda) 14,30 - Klub mladých Malá škola varenia Mgr.J.Kovácsová
29.09. (streda) od 16,40 - Jazyk. učebňa - podľa telef.dohovoru Tréning fonem.uvedomovania PhDr.A.Harišová
30.09. (štvrtok) 15,00 - trieda KVČ, 1.posch. Lego Mgr.J.Kovácsová
30.09. (štvrtok) 15,30 - Telocvičňa CVČ BALET V.Baloghová
30.09. (štvrtok) 16,00 - trieda KVČ, 1.posch. Tvorivé dielničky/Baby klub Mgr.J.Kovácsová
01.10. (piatok) 14,15 - Jazyková učebňa Ruský jazyk - úvodná hodina, krátke info ohľadne krúžku Mgr. T. Adamovics
01.10. (piatok) 16,30 - PC učebňa, 1.posch. - Krúžok bude bývať štandardne o 16,00!!! Moderné technológie M. Nebbal
01.10. (piatok) 17,00 - Jazyková učebňa Francúzsky jazyk M. Nebbal
01.10. (piatok) 17,00 - PC učebňa, 1.poschodie Modelársky M.Palacka
04.10. (pondelok) 17,00 - Učebňa KVČ 1.poschodie KLUB Pokémonov Ing.F.Belányi

Prosíme všetkých členov, aby na prvú hodinu priniesli Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto tlačivo je potrebné nosiť vždy, ak je prerušenie medzi krúžkami 3 a viac dní (vrátane víkendu), to znamená, že členovia, ktorí u nás majú krúžok 1x týždenne, budú mať povinnosť každý týždeň priniesť  tlačivo s aktuálnym dátumom.

Tlačivo na stiahnutie: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Tiež dávame do pozornosti, aby krúžok nenavštevovali deti s príznakmi ochorenia (nádcha, kašeľ, bolesť hrdla,...). Na záujmovej činnosti môžu byť len deti/členovia, preto žiadame rodičov, aby sa počas záujmovej činnosti zdržiavali mimo budovy CVČ.

Záujmové útvary: Tvorivé dielne, Klávesy, Gitara, Bicie, Spev, Dramatický, Fitnes - podľa telefonického dohovoru s vedúcimi krúžku (zadelenie do skupín). Ak Vás vedúci záujmových útvarov doposiaľ nekontaktovali, prosím, napíšte nám mail alebo nám zavolajte na tel.č.: 0917/695 346.

Pre rozvrh na AIKIDO prosím volať trénera L.Gőgh: 0918/591 803


Postupne budeme pridávať termíny prvých stretnutí pre ďalšie záujmové útvary.