Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Termíny prvých stretnutí 2022/2023

 

Termíny prvých stretnutí pre šk.rok 2022/2023

 

Dátum

Čas a miesto konania ZÚ

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

06.09. (utorok) 16,00 - Matica Slovenská (bývalé CK - Nábrežná ulica) Dramatický/Divadelný

R. Červený

(0905/339 620)

06.09. (utorok)
14,00-16,00 - trieda CVČ pyramída 1.poschodie Biliard

Z. Petrovics

(0905/324 290)

06.09. (utorok) od 16,00 - podľa telefonického zadelenia Gitara s Dodom

T. Lőrincz

(0918/424 563)

od 12.09. (pondelok) od 15,45 - Telocvičňa Aikido Aikido

L.Gőgh

(0918/591 803)

od 19.09. (pondelok)

od 14,00 - Trieda Tvorivé dielne-1.poschodie ZADELENÉ PODĽA TELEFONICKÉHO DOHOVORU DO SKUPÍN!!!

Výtvarný/Tvorivé dielne

M. Gyurkovicsová (0905/425 179)
19.09. (pondelok) 15,30 - PC učebňa, 1.poschodie Kurz strojopisu Ing.V.Hévízová
20.09. (utorok)

15,00-17,30

Stolnotenisová hala (pri Mileniu)

Stolný tenis

odporúčame volať vedúcemu pre upresnenie skupín

Ľ.Haluška

(0905/894 888)

20.09. (utorok) 15,30 - telocvičňa CVČ Pyramída prízemie (rozdeľovanie do skupín, účasť rodičov NUTNÁ)

Gymnastika

SPOLOČNÉ STRETNUTIE VŠETKÝCH SKUPÍN

Ing.J.Nagyová

(0904/820 605)

20.09. (utorok) 15,45 - jazyková učebňa, 1.poschodie Ruský jazyk

Mgr.T.Adamovics

(0907/498 383)

21.09. (streda) 14,00 - CVČ - zadelenie podľa individuálneho telefonického dohovoru Klub CENTRÁČIK

Bc. S.Nebbal

(0907/609 599)

21.09. (streda) 16,00 - CVČ miestnosť Klavír/Spev na prízemí Klasický klavír

Mgr.E.Pintešová

(0908/476 086)

21.09. (streda) 16,00 - Telocvičňa, prízemie

Pohybová príprava - NEBUDE SA EŠTE CVIČIŤ - Dohoda ohľadne fixného termínu tréningov

L.Vargová (0908/517 510)
21.09. (streda) 16,00 - PC učebňa v CVČ - 1.poschodie

Tvorba Web stránok a programovanie

Spoločné stretnutie a následné delenie do skupín

O. Kozár

(0908/734 162)

21.09. (streda) 17,00 - Učebňa, 1.poschodie Šach Mgr.P.Novánsky
22.09. (štvrtok) 16,00 - Telocvičňa, prízemie BALET

V.Baloghová

(0907/574 145)

22.09. (štvrtok) 16,00 - Učebňa PC - 1.poschodie Moderné technológie

M. Nebbal

(0905/069 522)

22.09. (štvrtok) 17,00 - Učebňa PC - 1.poschodie Základy PC + Malá škola šoférovania

M. Nebbal

(0905/069 522)

22.09. (štvrtok) 18,00 - Telocvičňa CVČ, prízemie Hip-hop deti od 9r.

D.Baďurová

(0948/450 158)

23.09. (piatok) 15,30 - Telocvičňa CVČ, prízemie

Hip-hop deti 6-8

(miniHip-Hop)

D.Baďurová

(0948/450 158)

23.09. (piatok) 16,00 - Jazyková učebňa - 1.poschodie Francúzsky jazyk

M. Nebbal

(0905/069 522)

23.09. (piatok) 16,00 - CVČ miestnosť Klavír/Spev na prízemí

SPEV

účasť NUTNÁ - bude sa zadeľovať skupina

R.Haládiková

(0944/405 081)

23.09. (piatok) 16,00 - Jazyková učebňa - 1.poschodie Nemecký jazyk

M. Nebbal

(0905/069 522)

23.09. (piatok) 17,00 - Trieda Klub mladých - prízemie

Folklórny

Bude sa riešiť fixný termín krúžku

R.Haládiková

(0944/405 081)

26.09 (pondelok) 15,00 - Telocvičňa CVČ, prízemie
Zumba

A. Lőrinczová

(0908/ 355 781)

26.09 (pondelok) 16,00 - jazyková učebňa, 1.poschodie Tréning fonematického uvedomovania

Mgr. S.Lőrinczová

(0915/725 993)

26.09 (pondelok)

POZOR!!!

Z DôVODU VYSOKÉHO POČTU DETÍ BUDÚ DETI ROZDELENÉ DO SKUPÍN

16,00 - Telocvičňa CVČ, prízemie

 

Kids Dance 1

rok narodenia 2018,2017

 

A. Lőrinczová

(0908/355 781)

17,00 - Telocvičňa, prízemie

Kids Dance 2

rok narodenia 2016 a starší

 

A. Lőrinczová

(0908/ 355 781)

27.09. (utorok) 16,45 - Jazková učebňa, 1. poschodie Slovenský jazyk pre cudzincov

Mgr. S.Lőrinczová

(0915/725 993)

28.09. (streda) 15,00 - Jazyková učebňa, 1.poschodie Anglický jazyk

Mgr.K.Freyová

(0903/302 663)

28.09. (streda) 16,00 - Jazyková učebňa, 1.poschodie Anglický jazyk pre najmenších

Mgr.K.Freyová

(0903/302 663)

Prosíme všetkých členov, aby na prvú hodinu priniesli Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto tlačivo je potrebné nosiť vždy, ak je prerušenie medzi krúžkami 3 a viac dní (vrátane víkendu), to znamená, že členovia, ktorí u nás majú krúžok 1x týždenne, budú mať povinnosť každý týždeň priniesť  tlačivo s aktuálnym dátumom.

Tlačivo na stiahnutie: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 15.08.2022

Tiež dávame do pozornosti, aby krúžok nenavštevovali deti s príznakmi ochorenia (nádcha, kašeľ, bolesť hrdla,...). Na záujmovej činnosti môžu byť len deti/členovia, preto žiadame rodičov, aby sa počas záujmovej činnosti zdržiavali mimo budovy CVČ.

Záujmové útvary: Tvorivé dielne, Klávesy, Gitara, Bicie, Spev, Dramatický, Fitnes - podľa telefonického dohovoru s vedúcimi krúžku (zadelenie do skupín) po 16.09.2022. Ak Vás vedúci záujmových útvarov doposiaľ nekontaktovali, prosím, napíšte nám mail alebo nám zavolajte na tel.č.: 0917/695 346.

Pre rozvrh na AIKIDO prosím volať trénera L.Gőgh: 0918/591 803


Postupne budeme pridávať termíny prvých stretnutí pre ďalšie záujmové útvary.