Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Maďarský jazyk

Rozšírili sme ponuku jazykov o Maďarský jazyk.