Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Fotoalbum - Vystúpenie absolventov "Hra na klávesové nástroje"

13.júna 2019 sa v CVČ Pyramída rozozvučali krásne klavírne melódie absolventov záujmového útvaru Hra na klávesové nástroje. Všetkým srdečne gratulujeme ku krásnym výkonom a prajeme pohodové leto.