Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Tesco Projekt

Dňa 15.01.2024 začala hlasovacia fáza 14.edície programu "VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME" v predajni Tesco Nové Zámky.

 

Hlasovanie za náš (CVČ) projekt prebieha nasledovne:
1. Navštívite predajňu Tesco Nové Zámky
2. Uskutočníte nákup v ľubovoľnej výške
3. Obdržíte hlasovací žetón (v samoobslužných pokladniach si ho vezmete po zaplatení)
4. Hlas.žetón vhodíte do urny s našim projektom "Detské ihrisko v Pyramíde"
Hlasovacie urny sú umiestnené v zóne za pokladňami a pri vstupe do predajne Tesco (resp.pri odchode z predajne).
Hlasy sa priebežne každý týždeň sčítavajú.
Po skončení hlasovania (11.02.2024) budú vyhodnotené projekty .
Víťazný projekt získa od nadácie Pontis finančné prostriedky vo výske 1.300€ na realizáciu projektu
ZA KAŽDÝ HLAS ĎAKUJEME
Hlasovanie - krátky video návod
Aktualizácia
Počet hlasov v 1.týždni: 840 hlasov (priebežne 1.miesto)
Počet hlasov v 2.týždni: 1.423 hlasov (priebežne 1.miesto)
Počet hlasov v 3.týždni: 1.355 hlasov (priebežne 1.miesto)
Počet hlasov vo 4.týždni: 2 334 hlasov (1.miesto)
Čakáme na oficiálne výsledky zverejnené organizátorom.

Práve sme obdržali oficiálne výsledky hlasovania 14.edície programu "Vy rozhodujete, my pomáhame" so spoločnosťou Tesco a Nadáciou PONTIS.
S obrovskou radosťou oznamujeme, že ste nás počas všetkých 4 týždňov až do záverečného sčítania hlasov udržali na 1.mieste a spolu ste nám odovzdali 8.359 hlasov.
Vďaka Vám získavame grant vo výške 1.300€ na realizáciu detského ihriska v Pyramíde, ktoré nám tu tak veľmi chýba.
Všetkým Vám ĎAKUJEME za podporu, za každý hlas a za každé zdieľanie

Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť o pomoc pri hľadaní vhodnej firmy, odborníka na konzultáciu, objednávku prípadne samotnú realizáciu ihriska. Budeme vďační za každé odporúčanie, nápad, recenziu,...
Tešíme sa na vysmiate tváričky našich členov pri využívaní ihriska
Patrí Vám obrovské ĎAKUJEME