Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Tesco Projekt

Aj tento rok sa nám podarilo získať Grant v projektovej súťaži Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame zastrešenú spoločnosťou PONTIS.

Tento krát neprebiehalo hlasovanie z protipandemických dôvodov, napriek tomu sme získali grant vo výške 800€. Vďaka tejto finančnej podpore môžeme naďalej inovovať podmienky pre fungovanie našich záujmových útvarov. Po znovuotvorení centier voľného času sa deti môžu tešiť okrem svojich kolektívov a vedúcich ZÚ aj na vynovené priestory interiéru CVČ  Pyramída a materiálno-technické  vybavenie.

Veríme, že sa čoskoro znovu naše brány otvoria a budeme môcť napĺňať voľný čas detí a mládeže, podporovať ich záľuby a talent.