Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

SÚŤAŽ

Milí naši priaznivci, mile deti,

vyhlasujeme pre Vás literárnu súťaž, aby sme si spoločne krátili a spríjemnili dlhé dni doma. Veríme, že aj chvíle strávené doma prinášajú veľa nových zážitkov, pocitov a každodenných malých príbehov. Podmienky súťaže: súťažiť sa bude v 3 kategóriách:

1.kategória - deti 1.st. ZŠ,

2.kategória - deti 2.st.ZŠ

3.kategória - žiaci SŠ.

Vašou úlohou je vytvoriť krátku prózu (napr. rozprávku, skutočný príbeh, úvahu) na aktuálnu tému "SOM DOMA" v slovenskom jazyku.

Svoje literárne práce v rozsahu max. dve A4 strany môžete písať do 17.apríla a poslať ich spolu s kontaktnými údajmi (meno, vek, škola, trieda) mailom na adresu silvia.nebbal@centrum.sk. Autori víťazných prác všetkých 3 kategórií budú vyhlásení prostredníctvom našej FB a WEB stránky. Na víťazov čakajú pekné vecné ceny a diplomy, ktoré budú odovzdané čo najskôr ako to bude možné, na pôde CVČ Pyramída v Nových Zámkoch. Zaslaním súťažných prác autori súhlasia s ich zverejnením a zároveň udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov a s možnosťou ich kontaktovania. Súťažné práce sa nevracajú. Ďakujeme, tešíme sa na Vaše práce a všetkým Vám prajeme príjemné písanie a dobré nápady  ;-)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TU