Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Krúžky

Klub CENTRÁČIK

Projekt zameraný na inklúziu detí so ŠVVP v našich ZÚ.

Moderné technológie

Záujmový útvar pre 3D tlač a 3D modelovanie.

Pool Biliard

Určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilých, 2.stupeň ZŠ (zohľadňuje sa výška dieťaťa, aby dosiahlo výšku ku stolu).

Tvorba webových stránok a programovanie

Pre začiatočníkov i oboznámených 7.–9.roč. ZŠ a SŠ