Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Anglická konverzácia

ZÚ je zameraný na osvojenie pohotového dorozumievania sa v bežných a núdzových situáciách na cestách, pri komunikácii s cudzincami, ale taktiež na praktickú a aktívnu komunikáciu a orientáciu v textoch. ZÚ je určený pre II.stupeň ZŠ, SŠ a dospelých.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie