Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

ZÁPIS šk.rok 2023/2024

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že umožňujeme prihlásiť sa do našich záujmových útvarov aj v 2. polroku. V niektorých krúžkoch sa uvoľnilo miesto, preto nás neváhajte kontaktovať v správe alebo na tel. č. 0915/725 993


Vážení rodičia, milí naši priaznivci.

Prinášame ponuku záujmových útvarov na nový šk.rok 2023/2024.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Pripomíname, že pri individuálnych záujmových útvaroch (napr. Klavír, Hra na gitaru, .....) môžeme prijať len obmedzený počet členov, preto v prípade záujmu neváhajte s podaním Žiadosti o prijatie.

Tento rok sme si pre vás pripravili zopár NOVINIEK, ktoré veríme, že zaujmú. Medzi novinkami nájdete záujmový útvar Florbal, Hra na husle, Zborový spev, Hand-made club, Klub pre "domoškolákov", Matika "ľavou-zadnou", Joga (klik), Spoločenské tance a opäť sme do ponuky zaradili záujmový útvar Lego ;-)
Tešíme sa na naše "stálice", rovnako tak aj na nové tváre.

Žiadosť o prijatie - kliknite pre otvorenie - Prosíme, ak máte možnosť, Žiadosť o prijatie vytlačte obojstranne (Súhlas zákonného zástupcu vytlačte na druhú stranu)

Ponuka záujmových útvarov pre šk.rok 2023/2024 - kliknite pre otvorenie

Prihlášky prijímame do 18.09.2023 (alebo do

zaplnenia voľných kapacít.)

denne v čase 9,00 - 12,00 ; 13,00 - 17,00

Poplatok pre všetky záujmové útvary je na základe VZN mesta Nové Zámky č.03/2023 vo výške 40,-€ na celý šk.rok, v prípade Klubu voľného času je členský poplatok 60,-€

 

Info k Rozhodnutiu o prijatí

Rozhodnutie o prijatí sme sa s ekologických dôvodov rozhodli nevystavovať individuálne, ale hromadne. To znamená, že každý člen,ktorý riadne vyplní a odovzdá Žiadosť o prijatie na ľubovoľný záujmový útvar, je aicky PRIJATÝ! Samotný menný zoznam je k dispozícii LEN na sektretariáte.