Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

LETNÝ TÁBOR 2023

PROGRAM 3.TURNUS

PONDELOK:

- Zoznamovacie aktivity

- Kino: Ježko Sonic 2

- Obed v Rešt. Zlatý lev

- Návšteva ihriska

- Popoludňajšie aktivity

- PC učebňa - Moderné technológie

 

UTOROK:

- Aktivity

- Knižnica Antona Bernoláka - priniesť preukaz kto má

- Obed v rešt. Zlatý lev

- Návšteva ihriska

- Popoludňajšie aktivity

- PC učebňa - Moderné technológie


STREDA:

- Aktivity

- Výlet Nitra - Laser arena, McDonald´s

- predpokladaný príchod cca 16,00 (pre info volať Andy 0908 355 781)


ŠTVRTOK:

- Aktivity

- Termálne kúpalisko ŠTRAND

- Obed v rešt. Zlatý lev

- Popoludňajšie aktivity

- Pc učebňa - moderné technológie


PIATOK:

- Aktivity

- Návšteva Galérie umenia + tvorivé dielne

- Obed v rešt. Zlatý lev

- Návšteva ihriska

- Popoludňajšie aktivity

- PC učebňa - Moderné technológie


PROSÍME, aby ste DENNE deťom zabalili šiltovku (pokrývku hlavy), nerozbitnú fľašu, desiatu, podľa uváženia vreckové. Ak nám to dovolí počasie a čas, po obede zvykneme s deťmi odísť na zmrzlinu (oproti DM drogerie). Deti majú počas dňa zabezpečený obed aj olovrant.

Vďaka nášmu sponzorovi McDonald´s Nové Zámky bude v triede umiestnený jablkový džús.

Nebalte deťom cennosti, CVČ za ne nezodpovedá. Všetky informácie budú visieť na nástenke pri vstupe.

Tábor CVČ bude prebiehať v triede NA 1.POSCHODÍ!!

Vážení rodičia, milí naši priaznivci,

ako každý rok aj tentokrát Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa do letného tábora v mesiaci JÚL v nasledovných turnusoch:

1. turnus 03. - 07.07.2023 /55,-€ (4 dni)

2. turnus 10. - 14.07.2023 /65,-€ PLNÝ STAV

3. turnus 17. - 21.07.2023 /65,-€ PLNÝ STAV

 

Plagát (kliknite pre otvorenie)

Prihláška (kliknite pre otvorenie)

Podmienky (kliknite pre otvorenie)


Poplatok za jednotlivé turnusy prosíme uhradiť najneskôr do 31.05.2023.

Cena zahŕňa obedy v reštaurácii Zlatý lev, olovranty, celodenný výlet (okrem 1.turnusu), materiálno-technické zabezpečenie, vstupenky, pedagogický dozor, odmeny,...

Tábor prebieha v CVČ Pyramída na Jánošíkovej ulici (1.poschodie) denne od 7,00 - 16,30.

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100

VARIABILNÝ SYMBOL: Prvé dvojčíslie tvorí Kód krúžku (50), zvyšných 8 čísel tvorí dátum narodenia člena krúžku v tvare DDMMRRRR (napr. dieťa narodené 1.3.2009 by bol variabilný symbol nasledovný: 5001032009)

Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

V prípade záujmu nás kontaktujte priamo v CVČ Pyramída na Jánošíkovej 1 v N. Zámkoch, na tel.č.0915/725 993 alebo mailom na cvcpyramida.admin@centrum.sk.


PROGRAM - LETNÝ TÁBOR

program pripravujeme

Milí rodičia, pri nástupe NEZABUDNITE prosím odovzdať fotokópiu zdravotného preukazu. Ďalej prosíme, aby mali deti počas tábora každý deň:

Nerozbitnú fľašu na pitie (ideálne s vodou), šiltovku alebo inú alternatívu (budeme sa presúvať počas dňa aj do reštaurácie), príručný batoh, desiatu, podľa uváženia malé vreckové na zmrzlinu (v prípade, že to budeme časovo stíhať). Neodporúčame baliť cenné veci (mobily, tablety, elektronické hry a podobne, CVČ za ich stratu či poškodenie NEZODPOVEDÁ).

Deti si môžu v šatni v CVČ nechať počas celého týždňa náhradné oblečenie prípadne iné potrebné veci (nemusia ich tak nosiť denne).