Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

LETNÝ TÁBOR 2023

Vážení rodičia, milí naši priaznivci,

ako každý rok aj tentokrát Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa do letného tábora v mesiaci JÚL v nasledovných turnusoch:

1. turnus 03. - 07.07.2023 /55,-€ (4 dni)

2. turnus 10. - 14.07.2023 /65,-€

3. turnus 17. - 21.07.2023 /65,-€

 

Plagát (kliknite pre otvorenie)

Prihláška (kliknite pre otvorenie)

Podmienky (kliknite pre otvorenie)


Poplatok za jednotlivé turnusy prosíme uhradiť najneskôr do 31.05.2023.

Cena zahŕňa obedy v reštaurácii Zlatý lev, olovranty, celodenný výlet (okrem 1.turnusu), materiálno-technické zabezpečenie, vstupenky, pedagogický dozor, odmeny,...

Tábor prebieha v CVČ Pyramída na Jánošíkovej ulici (1.poschodie) denne od 7,00 - 16,30.

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100

VARIABILNÝ SYMBOL: Prvé dvojčíslie tvorí Kód krúžku (50), zvyšných 8 čísel tvorí dátum narodenia člena krúžku v tvare DDMMRRRR (napr. dieťa narodené 1.3.2009 by bol variabilný symbol nasledovný: 5001032009)

Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

V prípade záujmu nás kontaktujte priamo v CVČ Pyramída na Jánošíkovej 1 v N. Zámkoch, na tel.č.0915/725 993 alebo mailom na cvcpyramida.admin@centrum.sk.


PROGRAM - LETNÝ TÁBOR

program pripravujeme

Milí rodičia, pri nástupe NEZABUDNITE prosím odovzdať fotokópiu zdravotného preukazu. Ďalej prosíme, aby mali deti počas tábora každý deň:

Nerozbitnú fľašu na pitie (ideálne s vodou), šiltovku alebo inú alternatívu (budeme sa presúvať počas dňa aj do reštaurácie), príručný batoh, desiatu, podľa uváženia malé vreckové na zmrzlinu (v prípade, že to budeme časovo stíhať). Neodporúčame baliť cenné veci (mobily, tablety, elektronické hry a podobne, CVČ za ich stratu či poškodenie NEZODPOVEDÁ).

Deti si môžu v šatni v CVČ nechať počas celého týždňa náhradné oblečenie prípadne iné potrebné veci (nemusia ich tak nosiť denne).