Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Letný tábor 2022

Vážení rodičia, milí naši priaznivci,

ako každý rok aj tentokrát prinášame 4 turnusy letného tábora v mesiaci JÚL:

1. turnus 04. - 09.07.2022 /50,-€ (4 dni) OBSADENÉ

2. turnus 11. - 15.07.2022 /60,-€ OBSADENÉ

3. turnus 18. - 22.07.2022 /60,-€ OBSADENÉ

4. turnus 25. - 29.07.2022 /60,-€ OBSADENÉ

Letný tábor 2022 - PLAGÁT

Letný tábor 2022 - PRIHLÁŠKA

Letný tábor 2022 - Táborové podmienky

Poplatok za jednotlivé turnusy prosíme uhradiť najneskôr do 15.06.2022.

Cena zahŕňa obedy v reštaurácii Zlatý lev, olovranty, celodenný výlet, materiálno-technické zabezpečenie, vstupenky, pedagogický dozor, odmeny,...

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100

VARIABILNÝ SYMBOL: Prvé dvojčíslie tvorí Kód krúžku (50), zvyšných 8 čísel tvorí dátum narodenia člena krúžku v tvare DDMMRRRR (napr. dieťa narodené 1.3.2009 by bol variabilný symbol nasledovný: 5001032009)

Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

V prípade záujmu nás kontaktujte priamo v CVČ Pyramída na Jánošíkovej 1 v N. Zámkoch, na tel.č.0915/725 993 alebo mailom na cvcpyramida.admin@centrum.sk.