Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Letný tábor 2022

Pripomíname,že na Facebooku - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PYRAMÍDA,  nájdete fotografie alebo videozostrih z každého dňa letného tábora ;)


Zazvonil zvonec a letným táborom v CVČ Pyramída je koniec...

Dnešným dňom (29.07.2022) sme ukončili tohtoročnú letnú nádielku denných táborov :)

Spoznali sme veľa úžasných detí, niektorí s nami dokonca strávili celé 4 týždne :)

Ďakujeme predovšetkým Vám-rodičom, za dôveru, s ktorou ste nám zverili Vaše deťúrence.

Veľké ďakujeme patrí aj mestským organizáciám, ktorými sme vyplnili letné dni.

Ďakujeme Novozámockému Kinu Mier, Regionálnemu osvetovému stredisku, Knižnici Antona Bernoláka, Galérii umenia Ernesta Zmetáka, Novozámockému termálnemu kúpalisku Štrand, Vodnej záchrannej službe SČK v NZ, Monike Kasášovej za jazdenie na koňoch, spoločnosti Arriva za bezpečnú dopravu počas všetkých 4 turnusov, Ladislavovi Gőghovi za tréning Aikida, Vladimírovi Solčánimu za tréning Capoeira, Laser Aréne v Komárne, Ranču Mohykán v Ľudovítove, Gazdovskému dvoru v Branove, Hvezdárni v Hurbanove.

Osobitné ĎAKUJEME patrí Reštaurácii Zlatý Lev, kde sa s obrovským oduševnením a láskou starali o spokojné a plné brušká našich táborníkov.

Krásny zvyšok leta prajú vedúci letných táborov ;)


 

PROGRAM LETNÝ TÁBOR

Milí rodičia, pri nástupe NEZABUDNITE prosím odovzdať fotokópiu zdravotného preukazu. Ďalej prosíme, aby mali deti počas tábora každý deň:

Nerozbitnú fľašu na pitie (ideálne s vodou), šiltovku alebo inú alternatívu (budeme sa presúvať počas dňa aj do reštaurácie), príručný batoh, desiatu, podľa uváženia malé vreckové na zmrzlinu (v prípade, že to budeme časovo stíhať). Neodporúčame baliť cenné veci (mobily, tablety, elektronické hry a podobne, CVČ za ich stratu či poškodenie NEZODPOVEDÁ).

Deti si môžu v šatni v CVČ nechať počas celého týždňa náhradné oblečenie prípadne iné potrebné veci (nemusia ich tak nosiť denne).

4. turnus PROGRAM

PONDELOK

25.07.2022

Zoznamovacie aktivity, hry,

Návšteva Kina MIER - Baby šéf

Obed v reštaurácii Zlatý lev

Návšteva ihriska

Oddychové aktivity v CVČ

UTOROK

26.07.2022

Ranné aktivity v CVČ

Knižnica A. Bernoláka - môžte priniesť knižky na vrátenie, alebo 2€ na založenie čitateľského preukazu (kto nemá)

Obed v reštaurácii Zlatý Lev

Popoludňajšie aktivity

STREDA

27.07.2022

Aktivity v CVČ

Výlet - Hurbanovo - Hvezdáreň

Obed v reštaurácii Zlatý lev

Popoludňajšie aktivity

ŠTVRTOK

28.07.2022

Aktivity v CVČ

Kúpalisko Štrand (v prípade priaznivého počasia)

Obed v reštaurácii Zlatý lev

Popoludňajšie oddychové aktivity

PIATOK

29.07.2022

Aktivity v CVČ

Galéria umenia - Tvorivé dielne

Obed v reštaurácii Zlatý lev

Popoludňajšie aktivity

CVČ Pyramída si vyhradzuje právo na zmenu programu.


 

Vážení rodičia, milí naši priaznivci,

ako každý rok aj tentokrát prinášame 4 turnusy letného tábora v mesiaci JÚL:

1. turnus 04. - 09.07.2022 /50,-€ (4 dni) OBSADENÉ

2. turnus 11. - 15.07.2022 /60,-€ OBSADENÉ

3. turnus 18. - 22.07.2022 /60,-€ OBSADENÉ

4. turnus 25. - 29.07.2022 /60,-€ OBSADENÉ

Letný tábor 2022 - PLAGÁT

Letný tábor 2022 - PRIHLÁŠKA

Letný tábor 2022 - Táborové podmienky

Poplatok za jednotlivé turnusy prosíme uhradiť najneskôr do 15.06.2022.

Cena zahŕňa obedy v reštaurácii Zlatý lev, olovranty, celodenný výlet, materiálno-technické zabezpečenie, vstupenky, pedagogický dozor, odmeny,...

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100

VARIABILNÝ SYMBOL: Prvé dvojčíslie tvorí Kód krúžku (50), zvyšných 8 čísel tvorí dátum narodenia člena krúžku v tvare DDMMRRRR (napr. dieťa narodené 1.3.2009 by bol variabilný symbol nasledovný: 5001032009)

Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

V prípade záujmu nás kontaktujte priamo v CVČ Pyramída na Jánošíkovej 1 v N. Zámkoch, na tel.č.0915/725 993 alebo mailom na cvcpyramida.admin@centrum.sk.