Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Vianočná súťaž

VYHODNOTENIE VIANOČNEJ SÚŤAŽE

Porota, ktorá bola zostavená z absolventov, výtvarníkov a súčasne študentov umeleckých škôl a ďalších odborníkov, mala mimoriadne ťažkú úlohu. Všetky obrázky a práce mali svoje čaro. Porota prihliadala pri obrázkoch na výnimočnosť, farebnosť, originalitu. Pri výrobkoch na výber materiálov, zručnosť a ekologické aspekty.

(po kliknutí na meno víťaza sa zobrazí súťažná práca)

VÝSLEDKY:

*Najkrajšia vianočná pohľadnica* - Ema Risznerová, 10 r.

*Najkrajšie anjelské Vianoce* - Laura Gábrišová, 11 r.

*Najkrajšia vianočná dekorácia* :

-ml.žiaci: Natália Mytníková, 8 r.

-st.žiaci: Miriam Tóthová, 13 r.

Výnimočné výtvarné práce, Anjelské Vianoce, ktoré boli venované Mestu Nové Zámky od autorov:

- Veronika Szűcsová, 17 r.

- Ema Kelleová, 13 r.

- Ákos Tárnok, 18 r.

Cena poroty bola udelená najmladším umelcom:

*Výnimočná vianočná pohľadnica* - Paulínka Poláková, 5 r.

*Výnimočné vianočné ozdoby* - AdelkaAdamko Lőrinczoví, 5r.

Špeciálna cena poroty za najviac prekrásnych výtvarných prác počas prázdnin:

- Amelia Návoyová, 9 r. - výtvarné práce: č.1 č.2 č.3

- Marco Szűcs, 9 r. - výtvarné práce: č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6


Všetkým gratulujeme a ďakujeme za krásne práce.

Vecné odmeny budú odovzdané aj s diplomom v CVČ Pyramída v momente, ako nám to dovolí situácia ;-)


 

Vianočná súťaž pre všetkých členov CVČ Pyramída

1. Súťaž o ,,Najkrajšiu Vianočnú pohľadnicu"
- súťaž je určená pre deti MŠ a 1.-4.ročník ZŠ
- technika ľubovoľná, formát A4 /výkres/
2. Súťaž o najkrajší obrázok ,,Anjelské Vianoce"
- súťaž je určená pre žiakov 5.-9.ročníka ZŠ a žiakov SŠ
- technika ľubovoľná, formát A4, A3, plátno
3. Súťaž o ,,Najkrajšiu, vlastnoručne vyrobenú vianočnú ozdobu"
/ikebana, veniec, ozdoba, dekorácia,... /- táto súťaž je bez vek. obmedzenia.

Práce (odfotené) môžete posielať najneskôr do 23.12.2020 pani Marte Gyurkovicsovej cez aplikácie (Messenger, Viber, WhatsApp), alebo doručiť osobne do CVČ v popoludňajších hodinách, alebo vhodiť do schránky CVČ.
Odborná porota vyhodnotí najlepšie práce a jej autorov ocení do konca kalendárneho roka
... "do tvorenia priatelia"...