Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Kontakt

Adresa:
Centrum voľného času Pyramída
Jánošíkova 1
940 78 Nové Zámky

Telefón:
+421 35 6420 401
+421 915 725 993

E-mail:
cvcpyramida.admin@centrum.sk