Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

VZDELÁVACIE POUKAZY

Cieľom zavedenia vzdelávacích poukazov (ďalej len "VP") je, aby sa rodičia - žiaci stali skutočne tými, ktorí priamo rozhodujú o použití štátnych finančných prostriedkov. Rodič - žiak sa stáva vlastníkom VP a priamym distribútorom štátnych financií, ktoré poukazy reprezentujú. Rodič - žiak sa stáva zákazníkom, o ktorého priazeň sa uchádzajú  poskytovatelia mimoškolského záujmového vzdelávania, a ako zákazník má právo slobodného výberu a právo vlastného hodnotenia kvality aj v tejto oblasti. (František Tóth)

V prípade, že rodič/dieťa odovzdá vzdelávací poukaz do CVČ Pyramída, bude mu odpočítaná suma -10,-€ na jeden ľubovoľný záujmový útvar.

V prípade prihlásenia sa do Klubu voľného času je Vzdelávací poukaz PODMIENKOU PRIJATIA.

Vzdelávacie poukazy PRIJÍMAME najneskôr do 27.09.2021