Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

TERMÍNY 1.STRETNUTÍ pre šk.rok 2023/2024

Dátum

Čas a miesto konania 1.stretnutia

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

05.09. (utorok) 16,00 - CVČ Pyramída, prízemie Dramatický/Divadelný

R. Červený

(0905/339 620)

Ut.-Pi

15,00 - 16,00

15,00-16,00 - Stolnotenisová hala NZ

(pri Milénium hale)

Stolný tenis

Odporúčame volať vopred

Ľ. Haluška

(0905/894 888)

20.09 (streda) 15,30-16,30 CVČ 1.posch. učebňa VT Programovanie, web O.Kozár
20.09. (streda) 16,00 - 18,00 učebňa 1.poschodie Klasický klavír - DOHODNUTIE TERMÍNU - PROSÍME RODIČOV O ÚČASŤ Mgr. E. Pintešová
22.09. (piatok) 16,30 - 17,30 telocvičňa prízemie Karate - začiatočníci P. Baďura
25.09. (pondelok) 16,30 Jazyková učebňa 1.poschodie Nemecký jazyk M. Nebbal
25.09. (pondelok) 16,00 - Prízemie Klub mladých TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA Mgr. S. Lőrinczová
25.09. (pondelok) 17,00 - Prízemie Klub mladých Folklórny krúžok R. Haládiková
27.09. (streda) 16,00 - 17,00 veľká telocvičňa prízemie Detská Joga E. Mešterová
27.09. (streda) 16,00 - 17,00 KVČ a trieda, 1.poschodie Baby klub Mgr. J. Kovácsová
27.09. (streda)

17,00 - telocvična - prízemie  Stretnutie rodičov ohľadne delenia do skupín a rozvrhu

Športová príprava POZOR!!! Nutná účasť rodiča, bude sa riešiť delenie do skupín

E. Mešterová
27.09. (streda) 17,00 - Prízemie Klub mladých Balet R. Haládiková
28.09. (štvrtok) 16,00 - 17,00 KVČ trieda 1.poschodie Lego Mgr. J. Kovácsová
28.09. (štvrtok) 16,30 - Jazyková učebňa 1.poschodie Španielsky jazyk
28.09. (štvrtok) 17,00 - 18,00 Učebňa výtvarná, 1.posch. Hand-Made klub + Výtvarná začiatočníci Mgr. J. Kovácsová
28.09. (štvrtok) 17,00 - 18,00 veľká telocvičňa prízemie Hip-hop D. Baďurová
29.09. (piatok) 16,00 - 1.poschodie KVČ 1 Šach S. Doležal
29.09. (piatok) 16,00 - PC učebňa 1.poschodie

Základy PC + moderné technológie+Malá škola šoférovania - ZADEĽOVANIE DO SKUPÍN

M. Nebbal
02.10. (pondelok) 16,00 - Telocvičňa prízemie KIDS DANCE - ročníky narodenia 2018-2020 A. Lőrinczová
02.10. (pondelok) 17,00 - Telocvičňa prízemie KIDS DANCE - ročníky narodenia 2017 a st. A. Lőrinczová
03.10. (utorok) 14,00 Jazyková učebňa 1.posch. Anglický jazyk KONVERZÁCIA Mgr. K. Freyová
03.10. (utorok) 15,00 Jazyková učebňa 1.posch. Anglický jazyk ZŠ Mgr. K. Freyová
03.10. (utorok) 16,00 Jazyková učebňa 1.posch. Anglický jazyk MŠ Mgr. K. Freyová
03.10. (utorok) 17,00 - Telocvičňa prízemie Fitnes pre dievčatá E. Mešterová

GITARA, SPEV, BICIE, KLÁVESY, CENTRÁČIK - Termíny dohodnuté po osobnom alebo telefonickom dohovore s vedúcimi.