Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

TERMÍNY 1.STRETNUTÍ pre šk.rok 2023/2024

Dátum

Čas a miesto konania ZÚ

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

05.09. (utorok) 16,00 - CVČ Pyramída, prízemie Dramatický/Divadelný

R. Červený

(0905/339 620)

Ut.-Pi

15,00 - 16,00

15,00-16,00 - Stolnotenisová hala NZ

(pri Milénium hale)

Stolný tenis

Odporúčame volať vopred

Ľ. Haluška

(0905/894 888)

20.09 (streda) 15,30-16,30 CVČ 1.posch. učebňa VT Programovanie, web O.Kozár
20.09. (streda) 16,00 - 18,00 učebňa 1.poschodie Klasický klavír - DOHODNUTIE TERMÍNU - PROSÍME RODIČOV O ÚČASŤ Mgr. E. Pintešová
22.09. (piatok) 16,30 - 17,30 telocvičňa prízemie Karate - začiatočníci P. Baďura
27.09. (streda)

16,00 - 17,00 telocvičňa prízemie

Detská Joga E. Mešterová

 

 

...pripravujeme...