Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Letný tábor 2024

CVČ Pyramída organizuje počas letných prázdnin 2024 Letný tábor v rozsahu 3 turnusov v mesiaci júl.

1.turnus 01.- 04.07.2024 poplatok 60,--€ (4dni) OBSADENÉ

2.turnus 08.- 12.07.2024 poplatok 70,--€ OBSADENÉ

3.turnus 15.- 19.07.2024 poplatok 70,--€  OBSADENÉ


Plagát MsT 2024 - klik

Prihláška MsT 2024 - klik

Podmienky MsT 2024 - klik

Poplatky:

Poplatok za jedno dieťa na 1.turnus (4 dni) je 60,-€, ostatné turnusy (2. a 3. turnus) 70,- €.

V sume je zahrnutý obed, olovrant, pitný režim, vstupenky, odmeny, materiálne zabezpečenie.

Po prihlásení dieťaťa je potrebné uskutočniť bankový prevod na úhradu poplatku za vybraný turnus (NIE vkladom priamo na účet v Prima Banke!).

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100

VARIABILNÝ SYMBOL: Prvé dvojčíslie tvorí Kód MsT (50), zvyšných 8 čísel tvorí dátum narodenia člena krúžku v tvare DDMMRRRR (napr. dieťa narodené 1.3.2009 by bol variabilný symbol nasledovný: 5001032009)

Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

Poplatky je potrebné uhradiť do 31.05.2024.

NEUHRADENÉ miesta STORNUJEME.