Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Rozvrh hodín

 

Rozvrh hodín pre šk.rok 2023/2024

 

PONDELOK

Názov ZÚ Čas          konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 12,00 - 17,00

Mgr. K. Freyová

A. Lőrinczová

0903/302 663

0908/355 781

Husle 12,30 - 14,45 R. Haládiková 0944/405 081
Klávesy I. 13,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0915/890 148
Gitara I. 13,30 - 17,30 J- Szarka 0944/490 521
Bicie 13,30 - 18,30 Š. Pálinkás 0944/752 212
Fitnes chlapci/muži 15,00 - 17,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Kids-dance 1 (2018-2020) 16,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Tréning fonem.uved./Centráčik 16,00 - 17,00

Mgr. S. Lőrinczová

Bc.S.Nebbal

0915/725 993

0907/609 599

Balet 16,00 - 17,00 P. Bagalová 0902/447275
Nemecký jazyk 16,30 - 17,30 M. Nebbal 0905/069 522
Folklórny 17,00 - 18,00 P. Bagalová 0902/447275
Kids-dance 2 (2017 a st.) 17,00 - 18,00 A. Lőrinczová 0908/355 781

UTOROK

Názov ZÚ Čas          konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 12,00 - 17,00

Mgr. K. Freyová

A. Lőrinczová

0903/302 663

0908/355 781

Klasický klavír I. 13,00 - 18,00 Mgr. E. Pintešová 0908/476 086
Gitara II. 13,30 - 17,30 J. Szarka 0944/490 521
Klávesy II. 13,30 - 18,30 Mgr. J. Lőrincz 0915/890 148
Bicie 14,00 - 19,00 Š. Pálinkás 0944/752 212
AJ konverzácia 14,00 - 15,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
AJ deti ZŠ 15,00 - 16,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Fitnes chlapci/muži 15,00 - 17,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Centráčik 15,00 - 17,00 Bc. S. Nebbal 0907/609 599
Tvorba web stránok ZAČIATOČNÍCI 15,00 - 17,00 O. Kozár 0908/734 162
Biliard 15,00 - 17,00 Z. Petrovics
Stolný tenis I. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
AJ deti MŠ 16,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Gitara 16,05 - 18,35 T. Lőrincz 0918/424 563
Fitnes dievčatá do 15r 17,00 - 18,00 E. Mešterová 0917/788 371
Fitnes ženy 18,00 - 19,00 E. Mešterová
0917/788 371

STREDA

Názov ZÚ Čas          konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 12,00 - 17,00

Mgr. K. Freyová

A. Lőrinczová

0903/302 663

0908/355 781

Spev 12,30 - 17,00 R. Haládiková 0944/405 081
Klávesy III. 13,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0915/890 148
Klasický klavír II. 13,00 - 19,00 Mgr. E. Pintešová 0908/476 086
Gitara 13,30 - 15,30 J. Szarka 0944/490 521
Fitnes chlapci/muži 15,00 - 17,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Stolný tenis II. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Športová príprava 2 (od 6r.) 15,15 - 16,15 E. Mešterová 0917/788 371
Tréning fonem.uved./Centráčik 16,00 - 17,00

Mgr. S. Lőrinczová

Bc. S. Nebbal

0915/725 993

0907/609 599

Baby klub/Dielničky 16,00 - 17,00 Mgr. J. Kovácsová 0908/449 374
Tvorba web stránok POKR. 16,00 - 18,00 O. Kozár 0908/734 162
Gitara 16,05 - 18,35 T. Lőrincz 0918/424 563
Detská joga 16,15 - 17,15 E. Mešterová 0917/788 371
Dramatický 16,30 - 18,30 R. Červený 0905/339 620
Balet  ZMENA - Po 16,00-17,00 17,00 - 18,00 P. Bagalová 0902/447275
Hand - made 17,00 - 18,00 Mgr. J. Kovácsová
0908/449 374
Karate (pokročilí) 17,30 - 19,00 P. Baďura 0903/737 551

ŠTVRTOK

Názov ZÚ Čas          konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 12,00 - 17,00

Mgr. K. Freyová

A. Lőrinczová

0903/302 663

0908/355 781

Klávesy IV. 14,00 - 17,00 Mgr. T. Lőrincz 0915/890 148
Fitnes chlapci/muži 15,00 - 17,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Stolný tenis III. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Lego 15,45 - 16,45 Mgr. J. Kovácsová 0908/449 374
Gitara 16,05 - 18,35 T. Lőrincz 0918/424 563
Španielsky jazyk 17,00 - 18,00
Dramatický 16,30 - 18,30 R. Červený 0905/339 620
Hip-hop 17,00 - 18,00 D. Baďurová 0948/450 158
Výtvarná začiatočníci 17,00 - 18,00 Mgr. J. Kovácsová
0908/449 374

 

PIATOK

Názov ZÚ Čas          konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 12,00 - 17,00

Mgr. K. Freyová

A. Lőrinczová

0903/302 663

0908/355 781

Centráčik 12,30 - 13,30 Bc. S. Nebbal 0907/609 599
Spev 13,30 - 18,30 Bc.M.Farkašová 0918/055 539
Klávesy V. 13,30 - 18,30 Mgr. J. Lőrincz 0915/890 148
Centráčik 14,00 - 15,00 Bc. S. Nebbal 0907/609 599
Šach 1 15,00 - 16,00 S. Doležal
Fitnes chlapci/muži 15,00 - 17,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Stolný tenis IV. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Športová príprava 1 (DO 6r.) 15,30 - 16,30 E. Mešterová 0917/788 371
Moderné technológie 15,30 - 16,30 M. Nebbal 0905/069 522
Šach 2 16,00 - 17,00 S. Doležal
Karate (začiatočníci) 16,30 - 17,30 P. Baďura 0903/737 551
Základy PC + Škola sofér. 16,30 - 18,00 M. Nebbal 0905/069 522
Dramatický 16,30 - 18,30 R. Červený 0905/339 620
Karate (pokročilí) 17,30 - 19,00 P. Baďura 0903/737 551

 

Rozvrh hodín pre šk.rok 2022/2023

Odporúčame kontaktovať vedúcich záujmových útvarov pre konzultácie ohľadne prihlásenia, prípadne zaradenia do skupín. Rozvrh sa môže príležitostne líšiť od uvedených termínov, nakoľko v prípade choroby vedúcich, školenia, cestovania alebo v iných prípadoch sa snažíme krúžky nahradiť v inom termíne.

PONDELOK

Názov ZÚ Čas          konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Husle 13,30 - 17,00 R. Haládiková 0944/405 081
Klub Centráčik 14,00 - 15,00 Bc. S. Nebbal 0907/609 599
Hra na kláves.nástroje I.sk 14,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Hra na Gitaru I. + Bicie 14,00 - 18,00 J. Szarka 0944/490 521
Tvorivé dielne 14,00 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Biliard 14,00 - 16,00 Z. Petrovics 0903/324 290
Tréning fonem.uved. 1.sk 15,00 - 16,00 Mgr. S. Lőrinczová 0915/725 993
Strojopis 15,00 - 16,00 Ing.  V. Hévízová
Zumba 15,00 - 16,00 A. Lőrinczová
0908/355 781
Fitnes 1 15,30 - 18,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Aikido - deti I. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Tréning fonem.uved. 2.sk 16,00 - 17,00 Mgr. S. Lőrinczová 0915/725 993
Francúzsky jazyk 16,00 - 17,00 M. Nebbal 0905/069 522
Kids Dance 1 (2017/2018) 16,00 - 17,00 A Lőrinczová 0908/355 781
Kids Dance 2 (2016 a st.) 17,00 - 18,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Nemecký jazyk 17,00 - 18,00 M. Nebbal 0905/069 522
Klub Centráčik 17,00 - 18,00 S. Nebbal 0907/609 599
Folklórny 17,00 - 18,00 R. Haládiková 0944/405 081
Klub Centráčik 17,00 - 18,00 Bc. S. Nebbal 0907/609 599
Spev 18,00 - 19,00 R. Haládiková 0944/405 081

 

UTOROK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Klasický klavír 13,00 - 18,00 Mgr. E. Pintešová 0908/476 086
Tvorivé dielne 14,00 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru II. 14,00 - 16,00 J. Szarka 0944/490 521
Hra na kláves.nástroje II. 14,30 - 17,30 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Stolný tenis I. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Bicie 15,00 - 17,15 A. Ostrožlík 0948/514 358
Šport.gymnastika - ZŠ 15,30 - 16,30 Ing.J. Nagyová 0904/820 605
Ruský jazyk 15,30 - 16,30 Mgr. T. Adamovics 0907/498 383
Aikido St. žiaci 1 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Tvorba web stránok a program. 16,00 - 18,00 O. Kozár 0908/734 162
Klub Centráčik 16,00 - 17,00 Bc. S. Nebbal 0907/609 599
Fitnes II. 16,00 - 18,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Hra na gitaru "A" 16,05 - 18,05 T. Lőrincz 0918/424 563
Šport.gymnastika - MŠ 16,35 - 17,35 Ing.J. Nagyová 0904/820 605

 

STREDA

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Klasický klavír I. 13,00 - 16,30 Mgr.E.Pintešová 0908/476 086
Bicie 14,00 - 16,15 A. Ostrožlík 0948/514 358
Hra na Gitaru III. 14,00 - 18,00 J. Szarka 0944/490 521
Hra na kláves.nástroje III. 14,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 14,00 - 18,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Tvorba web stránok a program.-Pokr. 14,00 - 16,00 O. Kozár 0908/734 162
Anglický jazyk ZŠ 15,00 - 16,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Fitnes III. 15,00 - 17,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Stolný tenis II. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Šach 1.sk 15,30 - 16,30 Mgr. P. Novanský 0949/549 352
Slovenský jazyk pre cudzincov 15,30 - 16,30 Mgr. S.Lőrinczová 0915/725 993
Aikido - deti II. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Pohybová príprava 16,00 - 17,00 L. Vargová 0908/517 510
Dramatický 16,00 - 17,30 R. Červený 0905/339 620
Tvorba web stránok a program.-Pokr.
16,00 - 18,00 O. Kozár 0908/734 162
Hra na Gitaru "B" 16,05 - 18,05 T. Lőrincz 0918/424 563
Fitnes DIEVČATÁ 17,00 - 19,00 L. Vargová 0908/517 510
Karate 17,30 - 18,30 P. Baďura 0903/737 551

 

ŠTVRTOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Klub Centráčik 14,00 - 15,00 Bc. S. Nebbal 0907/609 599
Hra na kláves.nástroje IV. 14,00 - 16,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 14,00 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Stolný tenis III. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Aikido - St. žiaci 2 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Balet 16,30 - 17,30 V. Baloghová 0907/574 145
Klub Centráčik 16,00 - 17,00 Bc. S. Nebbal 0907/609 599
Moderné technológie 1.sk. 16,00 - 17,00 M. Nebbal 0905/069 522
Fitnes IV. 16,00 - 18,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Hra na gitaru "C" 16,05 - 18,35 T.Lőrincz 0918/424 563
Šach 2.skupina 17,00 - 18,00 Mgr. P. Novanský 0949/549 352
Základy PC + Malá šk.šofér. 17,00 - 18,30 M. Nebbal 0905/069 522
Hip-Hop deti od 9r. 18,00 - 19,00 D. Baďurová 0948/450 158

 

PIATOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Spev 11,00 - 18,30 R. Haládiková 0944/405 081
Klub Centráčik 12,00 - 13,00 Bc. S. Nebbal 0907/609 599
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Fitnes V. 14,00 - 15,30 T. Gyurkovics 0949/729 777
Tvorivé dielne 12.sk. 14,00 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na kláves.nástroje V. 14,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Stolný tenis IV. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Hip-hop 6-8 rokov 15,30 - 16,30 D. Baďurová 0948/450 158
Fitnes dievčatá 15,30 - 17,30 L Vargová 0908/517 510
Aikido - deti III. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Tréning fonemat. - POKROČILÍ 16,00 - 17,00 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Klub Centráčik 17,00 - 18,00 Bc.S. Nebbal 0907/609 599
Karate 17,30 - 18,30 P. Baďura 0903/737 551

 

 

Rozvrh hodín pre šk.rok 2021/2022

Odporúčame kontaktovať vedúcich záujmových útvarov pre konzultácie ohľadne prihlásenia, prípadne zaradenia do skupín. Rozvrh sa môže príležitostne líšiť od uvedených termínov, nakoľko v prípade choroby vedúcich, školenia, cestovania alebo v iných prípadoch sa snažíme krúžky nahradiť v inom termíne.

PONDELOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt Poznámky
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje I. 13,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Hra na Gitaru I. + Bicie 13,00 - 18,00 J. Szarka 0944/490 521
Tvorivé dielne 1.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Biliard 14,00 - 18,00 Z. Petrovics 0903/324 290 striedanie s utorkom podľa dohody
Tvorivé dielne 2.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
miniHIP-HOP 15,30 - 16,30 A. Lőrinczová 0908/355 781
Aikido - deti I. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Dramatický 16,00 - 18,00 R. Červený 0905/339 620
Kids Dance 1 16,30 - 17,30 A. Lőrinczová 0908/355 781
AJ - najmenší (MŠ) 16,00 - 17,00 S. Nebbal 0907/609 599
Tvorivé dielne 3.sk. 16,45 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Klub Centráčik 17,00 - 18,00 S. Nebbal 0907/609 599
Kids Dance 2 17,30 - 18,30 A. Lőrinczová 0908/355 781
Fitnes I. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Klub Pokémonov 17,00 - 19,00 Ing. F. Belányi 0905/413 303

 

UTOROK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje II. 13,30 - 17,30 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 4.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru II. + Bicie
14,00 - 17,00 J. Szarka 0944/490 521
AJ - deti ZŠ II.stupeň ZŠ 14,00 - 15,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
AJ - deti ZŠ I.stupň ZŠ 15,00 - 16,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Tvorba web stránok a program. 15,00 - 17,00 O. Kozár 0908/734 162
Stolný tenis I. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 5.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Šport.gymnastika - ZŠ 15,30 - 16,30 Mgr.J.Nagyová 0904/820 605
Aikido St. žiaci 1 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
AJ -Konverzácia 16,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Šport.gymnastika - MŠ 16,35 - 17,35 Ing.J. Nagyová 0904/820 605
Tvorivé dielne 6.sk. 16,30 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na gitaru "A" 16,05 - 19,35 T. Lőrincz 0918/424 563
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Fitnes II. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Šport.gymnastika ZŠ 17,40 - 18,40 Ing.J. Nagyová 0904/820 605
Kardio cvičenie II. 19,00 - 20,00 L. Gőgh 0918/591 803

 

STREDA

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje III. 13,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Klasický klavír I. 13,00 - 18,00 Mgr.E.Pintešová 0908/476 086
Hra na Gitaru III. + Bicie 13,00 - 18,00 J. Szarka 0944/490 521
Tvorba web stránok a program. 14,00 - 18,00 O. Kozár 0908/734 162
Malá škola varenia 14,30 - 16,00 J. Kovácsová 0908/449 374
Klub Centráčik 14,30 - 16,00 S. Nebbal 0907/609 599
Stolný tenis II. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 7.sk. 15,00 - 16,15 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - deti II. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Futbal Dievčatá I.
16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Dramatický 16,00 - 18,00 R. Červený 0905/339 620
Tréning fonemat.uvedomov. 1.sk. 16,40 - 17,40 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Tvorivé dielne 8.sk. 16,30 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru "B" 16,05 - 19,05 T. Lőrincz 0918/424 563
Folklórny 16,10 - 17,10 Mgr.M. Haládiková 0910/790 259
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Fitnes III. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Karate 17,30 - 19,00 P. Baďura 0903/737 551
Tréning fonemat.uvedomov. 3.sk. 17,40 - 18,40 PhDr.A .Harišová 0918/451 231

 

ŠTVRTOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Klasický klavír II. 13,00 - 18,00 Mgr.E.Pintešová 0908/476 086
Hra na kláves.nástroje IV. 14,00 - 17,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 9.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Lego 15,00 - 16,00 Mgr. J. Kovácsová 0908/449 374
Stolný tenis III. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 10.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Balet 1.skupina 15,30 - 16,30 V. Baloghová 0907/574 145
Aikido - St. žiaci 2 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Tvorivé dielničky/baby klub 16,00 - 17,00 Mgr. J. Kovácsová 0908/449 374
Moderné technológie 1.sk. 16,00 - 18,00 M. Nebbal 0905/069 522
Futbal Dievčatá I.
16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Baby klub/Tvor.dielničky 16,00 - 17,30 Mgr.L.Pethő, PhD. 0949/450 266
Hra na gitaru "C" 16,05 - 19,35 T.Lőrincz 0918/424 563
Balet 2.skupina 16,30 - 17,30 V. Baloghová 0907/574 145
Tréning fonem.uvedomov. 2.sk 16,40 - 17,40 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Tvorivé dielne 11.sk. 17,00 - 18,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Fitnes IV. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Hip-Hop deti od 9r. 17,30 - 18,30 D. Baďurová 0948/450 158
Hip-Hop "BNT" 18,30 - 19,30 D. Baďurová 0948/450 158

 

PIATOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Spev od 13,00 R. Haládiková 0944/405 081
Hra na kláves.nástroje V.
13,30 - 18,30 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 12.sk. 14,00 - 15,15 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Ruský jazyk 14,15 - 15,15 Mgr. T. Adamovics 0907/498 383
Stolný tenis IV. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Pohybová príprava 15,30 - 16,30 Bc. M. Vörös 0902/608 813
Tvorivé dielne 13.sk. 15,30 - 16,45 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - deti III. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803

Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Moderné technol. 2.sk 16,00 - 17,00 M. Nebbal 0905/069 522
Poradňa 16,00 - 18,00 Mgr.L.Pethő, PhD. 0949/450 266
Francúzsky jazyk 17,00 - 18,00 M. Nebbal 0905/069 522
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Fitnes V. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Modelársky 17,00 - 19,00 M. Palacka 0903/219 172
Karate 17,30 - 19,30 P. Baďura 0903/737 551

 

ROZVRH HODÍN pre šk.rok 2020/2021

 

PONDELOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje I. 13,30 - 17,30 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 1.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru I. + Bicie 14,00 - 20,00 J. Szarka 0944/490 521
Spev 14,00 - 20,00 Mgr. T. Kytková 0908/171 160
Tvorivé dielne 2.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - deti I. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Biliard 16,00 - 18,00 Z. Petrovics 0903/324 290
Kids Dance 1 16,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
AJ - najmenší (MŠ) 16,00 - 17,00 S. Nebbal 0907/609 599
Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Lego 16,30 - 17,30 Mgr. I. Sláviková 0915/267 093
Tvorivé dielne 3.sk. 16,45 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Klub Centráčik 17,00 - 18,00 S. Nebbal 0907/609 599
Kids Dance 2 17,00 - 18,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Fitnes I. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Pohybová príprava III. 18,00 - 19,00 M. Vörös 0902/608 813
Klub Pokémonov 17,00 - 19,00 Ing. F. Belányi 0905/413 303
Kardio cvičenie I. 19,00 - 20,00 L. Gőgh 0918/591 803

UTOROK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje II. 13,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 4.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru II. + Bicie
13,30 - 16,30 J. Szarka 0944/490 521
AJ - deti ZŠ 15,00 - 16,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Stolný tenis I. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 5.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido St. žiaci 1 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Šport.gymnastika - MŠ 1 16,00 - 17,00 Ing.J. Nagyová 0904/820 605
Tvorba web stránok a program. 16,00 - 18,00 O. Kozár 0908/734 162
Tréning fonemat.uvedomovania 16,30 - 17,30 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Tvorivé dielne 6.sk. 16,30 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na gitaru "A" 16,05 - 19,05 T. Lőrincz 0918/424 563
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Dramatický 17,00 - 19,00 R. Červený 0905/339 620
Fitnes II. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Šport.gymnastika ZŠ 17,15 - 18,15 Ing.J. Nagyová 0904/820 605
Kardio cvičenie II. 19,00 - 20,00 L. Gőgh 0918/591 803

STREDA

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje III. 13,30 - 17,30 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Klasický klavír I. 13,30 - 18,00 Mgr.E.Pintešová 0908/476 086
Tvorba web stránok a program. 14,00 - 18,00 O. Kozár 0908/734 162
Stolný tenis II. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 7.sk. 15,00 - 16,15 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Pohybová Príprava I. 15,30 - 16,30 M. Vörös 0902/608 813
Aikido - deti II. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Futbal Dievčatá I.
16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Tréning fonemat.uvedomov. 16,30 - 19,00 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Šport.gymnastika MŠ 2 16,30 - 17,30 Ing.J.Nagyová 0904/820 605
Tvorivé dielne 8.sk. 16,30 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru "B" 16,05 - 18,35 T. Lőrincz 0918/424 563
Poradňa 16,30 - 18,30 Mgr.L.Pethő, PhD. 0949/450 266
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Dramatický 17,00 - 18,30 R. Červený 0905/339 620
Fitnes III. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Hip-Hop tan.skup. "BNT" 17,30 - 19,00 D. Žigraiová 0948/450 158

ŠTVRTOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Klasický klavír II. 13,00 - 17,30 Mgr.E.Pintešová 0908/476 086
Hra na kláves.nástroje IV. 14,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 9.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
AJ - Konverzácia 15,00 - 16,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Malá škola varenia 15,00 - 17,00 Mgr.J.Kovácsová 0908/449 374
Stolný tenis III. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 10.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - St. žiaci 2 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Balet deti MŠ 16,00 - 17,00 V. Baloghová 0907/574 145
Moderné technológie 16,00 - 18,00 M. Nebbal 0905/069 522
Futbal Dievčatá I.
16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Baby klub/Tvor.dielničky 16,00 - 17,30 Mgr.L.Pethő, PhD. 0949/450 266
Hra na gitaru "C" 16,05 - 19,35 T.Lőrincz 0918/424 563
Tréning fonemat.uvedomov. 16,30 - 18,00 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Balet deti ZŠ 17,00 - 18,00 V. Baloghová 0907/574 145
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Tvorivé dielne 11.sk. 17,00 - 18,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Fitnes IV. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Hip-Hop 18,00 - 19,00 R. Melečke 0907/387 536

PIATOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje V.
13,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 12.sk. 14,00 - 15,15 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Super driver 1 15,00 - 16,00 M. Nebbal 0905/069 522
Stolný tenis IV. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 13.sk. 15,30 - 16,45 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - deti III. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Pohybová príprava II. 16,00 - 17,00 M. Vörös 0902/608 813
Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Super Driver 2 16,00 - 17,00 M. Nebbal 0905/069 522
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Detský box 17,00 - 18,00 L. Gőgh 0918/591 803
Fitnes V. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Modelársky 17,00 - 19,00 M. Palacka 0903/219 172
Detský box ZMENA!!! 18,00 - 20,00 L. Gőgh 0918/591 803
Detský box 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803