Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Rozvrh hodín

ROZVRH HODÍN pre šk.rok 2020/2021

Vážení rodičia, milí naši priaznivci

Vzhľadom na nové opatrenia s účinnosťou od 12.10.2020 sa PRERUŠUJE činnosť CVČ Pyramída do odvolania.

Od budúceho týždňa budeme fungovať dištančne. Záujmové útvary, pri ktorých nie je technicky možná realizácia dištančne, budú nahradené po znovuotvorení centier, najneskôr v letnom období. Vzniknutá situácia nás mrzí. Prosím, sledujte naše stránky - všetky zmeny, novinky a podrobnejšie informácie budeme pravidelne aktualizovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Upozorňujeme rodičov a členov našich záujmových útvarov, že v dôsledku nutnosti dezinfekcie priestorov po každom záujmovom útvare musíme obmedziť trvanie krúžkov na 45 minút. V 15 minútovom intervale prebehne odchod detí a dezinfekcia priestorov na prípravu ďalších krúžkov. Predídeme stretávaniu detí na iné krúžky a zabezpečíme zdravé dezinfikované prostredie pre činnosť krúžkov. Žiadame Vás o dodržiavanie uvedených časov (príchod - odchod). Oznam platí do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie

PONDELOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje I. 13,30 - 17,30 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 1.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru I. + Bicie 14,00 - 20,00 J. Szarka 0944/490 521
Spev 14,00 - 20,00 Mgr. T. Kytková 0908/171 160
Tvorivé dielne 2.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - deti I. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Biliard 16,00 - 18,00 Z. Petrovics 0903/324 290
Kids Dance 1 16,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
AJ - najmenší (MŠ) 16,00 - 17,00 S. Nebbal 0907/609 599
Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Lego 16,30 - 17,30 Mgr. I. Sláviková 0915/267 093
Tvorivé dielne 3.sk. 16,45 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Klub Centráčik 17,00 - 18,00 S. Nebbal 0907/609 599
Kids Dance 2 17,00 - 18,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Fitnes I. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Pohybová príprava III. 18,00 - 19,00 M. Vörös 0902/608 813
Klub Pokémonov 17,00 - 19,00 Ing. F. Belányi 0905/413 303
Kardio cvičenie I. 19,00 - 20,00 L. Gőgh 0918/591 803

UTOROK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje II. 13,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 4.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru II. + Bicie
13,30 - 16,30 J. Szarka 0944/490 521
AJ - deti ZŠ 15,00 - 16,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Stolný tenis I. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 5.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido St. žiaci 1 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Šport.gymnastika - MŠ 1 16,00 - 17,00 Ing.J. Nagyová 0904/820 605
Tvorba web stránok a program. 16,00 - 18,00 O. Kozár 0908/734 162
Tréning fonemat.uvedomovania 16,30 - 17,30 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Tvorivé dielne 6.sk. 16,30 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na gitaru "A" 16,00 - 19,00 T. Lőrincz 0918/424 563
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Dramatický 17,00 - 19,00 R. Červený 0905/339 620
Fitnes II. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Šport.gymnastika ZŠ 17,15 - 18,15 Ing.J. Nagyová 0904/820 605
Kardio cvičenie II. 19,00 - 20,00 L. Gőgh 0918/591 803

STREDA

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje III. 13,30 - 17,30 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Klasický klavír I. 13,30 - 18,00 Mgr.E.Pintešová 0908/476 086
Tvorba web stránok a program. 14,00 - 18,00 O. Kozár 0908/734 162
Stolný tenis II. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 7.sk. 15,00 - 16,15 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Pohybová Príprava I. 15,30 - 16,30 M. Vörös 0902/608 813
Aikido - deti II. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Futbal Dievčatá I.
16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Tréning fonemat.uvedomov. 16,00 - 18,30 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Šport.gymnastika MŠ 2 16,30 - 17,30 Ing.J.Nagyová 0904/820 605
Tvorivé dielne 8.sk. 16,30 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru "B" 16,30 - 18,30 T. Lőrincz 0918/424 563
Poradňa 16,30 - 18,30 Mgr.L.Pethő, PhD. 0949/450 266
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Dramatický 17,00 - 18,30 R. Červený 0905/339 620
Fitnes III. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Hip-Hop tan.skup. "BNT" 17,30 - 19,00 F. Žigraiová 0948/450 158

ŠTVRTOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Klasický klavír II. 13,00 - 17,30 Mgr.E.Pintešová 0908/476 086
Hra na kláves.nástroje IV. 14,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 9.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
AJ - Konverzácia 15,00 - 16,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Malá škola varenia 15,00 - 17,00 Mgr.J.Kovácsová 0908/449 374
Stolný tenis III. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 10.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - St. žiaci 2 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Balet deti MŠ 16,00 - 17,00 V. Baloghová 0907/574 145
Moderné technológie 16,00 - 18,00 M. Nebbal 0905/069 522
Futbal Dievčatá I.
16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Baby klub/Tvor.dielničky 16,00 - 17,30 Mgr.L.Pethő, PhD. 0949/450 266
Hra na gitaru "C" 16,30 - 19,30 T.Lőrincz 0918/424 563
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Balet deti ZŠ 17,00 - 18,00 V. Baloghová 0907/574 145
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Tvorivé dielne 11.sk. 17,00 - 18,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Fitnes IV. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Hip-Hop 18,00 - 19,00 R. Melečke 0907/387 536

PIATOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje V.
13,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 12.sk. 14,00 - 15,15 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Super driver 1 15,00 - 16,00 M. Nebbal 0905/069 522
Stolný tenis IV. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 13.sk. 15,30 - 16,45 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - deti III. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Pohybová príprava II. 16,00 - 17,00 M. Vörös 0902/608 813
Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Super Driver 2 16,00 - 17,00 M. Nebbal 0905/069 522
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Detský box 17,00 - 18,00 L. Gőgh 0918/591 803
Fitnes V. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Modelársky 17,00 - 19,00 M. Palacka 0903/219 172
Box 18,00 - 20,00 L. Gőgh 0918/591 803