Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Rozvrh hodín

Na rozvrhu hodín pre šk.rok 2021/2022 pracujeme...

 

ROZVRH HODÍN pre šk.rok 2020/2021

 

PONDELOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje I. 13,30 - 17,30 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 1.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru I. + Bicie 14,00 - 20,00 J. Szarka 0944/490 521
Spev 14,00 - 20,00 Mgr. T. Kytková 0908/171 160
Tvorivé dielne 2.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - deti I. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Biliard 16,00 - 18,00 Z. Petrovics 0903/324 290
Kids Dance 1 16,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
AJ - najmenší (MŠ) 16,00 - 17,00 S. Nebbal 0907/609 599
Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Lego 16,30 - 17,30 Mgr. I. Sláviková 0915/267 093
Tvorivé dielne 3.sk. 16,45 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Klub Centráčik 17,00 - 18,00 S. Nebbal 0907/609 599
Kids Dance 2 17,00 - 18,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Fitnes I. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Pohybová príprava III. 18,00 - 19,00 M. Vörös 0902/608 813
Klub Pokémonov 17,00 - 19,00 Ing. F. Belányi 0905/413 303
Kardio cvičenie I. 19,00 - 20,00 L. Gőgh 0918/591 803

UTOROK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje II. 13,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 4.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru II. + Bicie
13,30 - 16,30 J. Szarka 0944/490 521
AJ - deti ZŠ 15,00 - 16,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Stolný tenis I. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 5.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido St. žiaci 1 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Šport.gymnastika - MŠ 1 16,00 - 17,00 Ing.J. Nagyová 0904/820 605
Tvorba web stránok a program. 16,00 - 18,00 O. Kozár 0908/734 162
Tréning fonemat.uvedomovania 16,30 - 17,30 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Tvorivé dielne 6.sk. 16,30 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na gitaru "A" 16,05 - 19,05 T. Lőrincz 0918/424 563
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Dramatický 17,00 - 19,00 R. Červený 0905/339 620
Fitnes II. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Šport.gymnastika ZŠ 17,15 - 18,15 Ing.J. Nagyová 0904/820 605
Kardio cvičenie II. 19,00 - 20,00 L. Gőgh 0918/591 803

STREDA

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje III. 13,30 - 17,30 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Klasický klavír I. 13,30 - 18,00 Mgr.E.Pintešová 0908/476 086
Tvorba web stránok a program. 14,00 - 18,00 O. Kozár 0908/734 162
Stolný tenis II. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 7.sk. 15,00 - 16,15 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Pohybová Príprava I. 15,30 - 16,30 M. Vörös 0902/608 813
Aikido - deti II. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Futbal Dievčatá I.
16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Tréning fonemat.uvedomov. 16,30 - 19,00 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Šport.gymnastika MŠ 2 16,30 - 17,30 Ing.J.Nagyová 0904/820 605
Tvorivé dielne 8.sk. 16,30 - 18,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Hra na Gitaru "B" 16,05 - 18,35 T. Lőrincz 0918/424 563
Poradňa 16,30 - 18,30 Mgr.L.Pethő, PhD. 0949/450 266
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Dramatický 17,00 - 18,30 R. Červený 0905/339 620
Fitnes III. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Hip-Hop tan.skup. "BNT" 17,30 - 19,00 D. Žigraiová 0948/450 158

ŠTVRTOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Klasický klavír II. 13,00 - 17,30 Mgr.E.Pintešová 0908/476 086
Hra na kláves.nástroje IV. 14,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 9.sk. 14,00 - 15,00 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
AJ - Konverzácia 15,00 - 16,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Malá škola varenia 15,00 - 17,00 Mgr.J.Kovácsová 0908/449 374
Stolný tenis III. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 10.sk. 15,15 - 16,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - St. žiaci 2 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Balet deti MŠ 16,00 - 17,00 V. Baloghová 0907/574 145
Moderné technológie 16,00 - 18,00 M. Nebbal 0905/069 522
Futbal Dievčatá I.
16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Baby klub/Tvor.dielničky 16,00 - 17,30 Mgr.L.Pethő, PhD. 0949/450 266
Hra na gitaru "C" 16,05 - 19,35 T.Lőrincz 0918/424 563
Tréning fonemat.uvedomov. 16,30 - 18,00 PhDr.A .Harišová 0918/451 231
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Balet deti ZŠ 17,00 - 18,00 V. Baloghová 0907/574 145
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Tvorivé dielne 11.sk. 17,00 - 18,30 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Fitnes IV. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Hip-Hop 18,00 - 19,00 R. Melečke 0907/387 536

PIATOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ Tel.kontakt
Klub voľného času 1 12,00 - 17,00 Mgr. K. Freyová 0903/302 663
Klub voľného času 2 12,00 - 17,00 A. Lőrinczová 0908/355 781
Hra na kláves.nástroje V.
13,00 - 18,00 Mgr. J. Lőrincz 0908/994 125
Tvorivé dielne 12.sk. 14,00 - 15,15 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Super driver 1 15,00 - 16,00 M. Nebbal 0905/069 522
Stolný tenis IV. 15,00 - 17,30 Ľ. Haluška 0905/894 888
Tvorivé dielne 13.sk. 15,30 - 16,45 M. Gyurkovicsová 0905/425 179
Aikido - deti III. 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803
Pohybová príprava II. 16,00 - 17,00 M. Vörös 0902/608 813
Futbal Dievčatá I. 16,00 - 17,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Super Driver 2 16,00 - 17,00 M. Nebbal 0905/069 522
Futbal Dievčatá II. 17,00 - 18,00 Ing. Bábin 0903/790 089
Futbal Dievčatá III. 17,00 - 18,00 L. Mikulcová
Detský box 17,00 - 18,00 L. Gőgh 0918/591 803
Fitnes V. 17,00 - 19,00 T. Gyurkovics 0949/729 777
Modelársky 17,00 - 19,00 M. Palacka 0903/219 172
Detský box ZMENA!!! 18,00 - 20,00 L. Gőgh 0918/591 803
Detský box 15,45 - 16,45 L. Gőgh 0918/591 803