Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Rozvrh hodín

ROZVRH HODÍN pre šk.rok 2020/2021 zverejníme v priebehu septembra 2020.

 

ROZVRH HODÍN pre šk.rok 2019/2020

PONDELOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ

Klub voľného času I.

12,00 – 17,00

Mgr.K.Freyová,  S. Nebbal

Klub voľného času II.

12,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Hra na klávesové nástroje I.

13,00 – 18,00

Mgr. J. Lőrincz

Hra na gitaru I. + Bicie

13,00 – 19,00

J. Szarka

Tvorivé dielne I.

14,00 – 18,00

M. Gyurkovicsová

Chill out zóna

14,00 – 17,00

Mgr. S. Lőrinczová

Spev I.

14,00 – 18,00

Mgr. T. Kytková

Anglický jazyk I.

15,00 – 16,00
Mgr. K. Freyová

Badminton

15,30 – 17,00

Ing. Arch. R. Šimo-Svrček

Aikido I.

15,45 – 17,15

L. Gőgh

Baby klub/Tvorivé dielničky I.

16,00 – 17,00

Mgr. L. Pethő, PhD.

Anglický jazyk MŠ - 1.slupina

16,00 – 17,00

Mgr. K. Freyová

Kids dance (rok.narod. 2010-2013)

16,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Fitnes I.

16,00 - 18,00 T. Gyurkovics

Futbal dievčatá - žiačky

16,00 - 18,00 Ing. P. Bábin

Lego

16,30 – 18,00

Mgr. I. Sláviková

Poradňa

17,00 – 19,00

S. Nebbal, Mgr. S. Pethő

Anglický jazyk - konverzácia

17,00 – 18,00

Mgr. K. Freyová

Kids dance (rok narod.2014 - 2016)

17,00 – 18,00

A. Lőrinczová

 

UTOROK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ

Klub voľného času I.

12,00 – 17,00

Mgr.K.Freyová,  S. Nebbal

Klub voľného času II.

12,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Hra na klávesové nástroje II.

12,00 – 17,00

Mgr. J. Lőrincz

Chill out zóna

14,00 – 17,00

Mgr. S. Lőrinczová

Spev II.

14,00 – 16,00

Mgr. T. Kytková

Tvorivé dielne II.

14,00 - 18,00

M. Gyurkovicsová

Biliard

14,15 – 16,15

Z. Petrovics

Stolný tenis I.

15,00 – 17,30

Ľ. Haluška

Tvorba web stránok a program. I.

15,00 – 17,00

O. Kozár

Pohybová príprava

15,30 – 16,30

M. Vörös

Aikido IV.

15,45 - 16,45

L. Gőgh

Baby klub/Tvorivé dielničky II.

16,00 – 17,30

Mgr. L. Pethő, PhD.

Hra na gitaru II. + Bicie

16,00 – 18,00

J. Szarka

Divadelný súbor „Kocúrik“

16,00 – 18,00

R. Červený

Futbal dievčatá - dorast

16,00 - 18,00

Ing. P. Bábin

Hra na gitaru „A“

16,05 – 19,35

T. Lőrincz

Box

17,00 – 19,00

L. Gőgh

Hip-Hop „BNT“

17,00 – 19,00

D. Žigraiová

Fitnes II.

17,00 – 19,00

T. Gyurkovics

 

STREDA

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ

Klub voľného času I.

12,00 – 17,00

Mgr.K.Freyová, S. Nebbal

Klub voľného času II.

12,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Hra na klávesové nástroje III.

13,00 – 18,00

Mgr. J. Lőrincz

Hra na gitaru III. + Bicie

13,00 – 19,00

J. Szarka

Klasický klavír I. 13,00 - 19,00 Mgr. E. Pintešová

Chill out zóna

14,00 – 17,00

Mgr. S. Lőrinczová

Tvorivé dielne III.

14,00 – 18,00

M. Gyurkovicsová

Tvorba web stránok a Prog. II.

15,00 – 18,00

O. Kozár

Stolný tenis II.

15,00 – 17,30

Ľ. Haluška
Aikido II. 15,45 - 17,15 L. Gőgh
Futbal dievčatá - žiačky

16,00 – 18,00

Ing. P. Bábin
Futbal dievčatá - dorast

16,00 – 18,00

Ing. P. Bábin
Fitnes III.

16,00 - 18,00

T. Gyurkovics
Nemecký jazyk 16,00 - 17,00 M. Nebbal

Hra na gitaru „B“

16,05 – 19,35

T. Lőrincz

Hip-Hop (od 9 rokov)

16,30 – 17,30

D. Žigraiová

Divadelný súbor „Kocúrik“

16,30 – 18,30

R. Červený

Tréning fonemat. uvedomovania I.

17,00 – 18,30

PhDr. A. Harišová

 

ŠTVRTOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ

Klub voľného času I.

12,00 – 17,00

Mgr.K.Freyová, S. Nebbal

Klub voľného času II.

12,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Hra na klávesové nástroje IV.

12,30 – 15,30

Mgr. J. Lőrincz

Chill out zóna

14,00 – 17,00

Mgr. S. Lőrinczová

Tvorivé dielne III. 14,00 - 18,00 M. Gyurkovicsová
Klasický klavír II. 14,00 - 18,00 Mgr. E. Pintešová
Anglický jazyk MŠ 2.skupina 15,00 - 16,00 Mgr.K.Freyová
Malá škola varenia 15,00 - 17,00 Mgr. J. Abrmanová

Stolný tenis III.

15,00 – 17,30

Ľ. Haluška

Aikido V.

15,45 - 16,45 L. Gőgh

Hip-Hop (6-8 rokov)

16,00 – 17,00

D. Žigraiová

Hra na gitaru „C“

16,05 – 19,05

T. Lőrincz

Tréning fonemat. uvedomovania II. 17,00 – 18,30 PhDr. A. Harišová
Hip-Hop „BNT“ - Kondičné tréningy 17,00 – 19,00 D. Žigraiová

Fitnes IV.

17,00 – 19,00

T. Gyurkovics

 

PIATOK

Názov ZÚ Čas konania ZÚ Vedúci ZÚ

Klub voľného času I.

12,00 – 17,00

Mgr.K. Freyová, S.Nebbal

Klub voľného času II.

12,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Hra na klávesové nástroje V.

12,30 – 17,30

Mgr. J. Lőrincz

Chill out zóna

14,00 – 17,00

Mgr. S. Lőrinczová
Klub mladých výtvarníkov 14,00 - 18,00 M. Gyurkovicová

Stolný tenis IV.

15,00 – 17,30

Ľ. Haluška

Ruský jazyk 15,30 - 17,30 Mgr. T. Adamovics

Aikido III.

15,45 – 16,45

L. Gőgh

Moderné technológie

16,00 – 18,00

M. Nebbal

Futbal dievčatá - dorast

16,00 – 18,00

Ing. P. Bábin

Detský box

17,00 – 18,30

L. Gőgh

Plastikové modelárstvo

17,00 – 19,00

M. Palacka

Fitnes V.

17,00 – 19,00

T. Gyurkovics