Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Rozvrh hodín

POZOR!!! ROZVRH HODÍN je pre šk.rok 2018/2019
nový bude až v októbri 2019

PONDELOK

Názov  ZÚ

Čas konania ZÚ

Vedúci ZÚ

Klub voľného času I.

12,00 – 17,00

Mgr. L. Pethő, PhD.

Klub voľného času II.

12,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Hra na klávesové nástroje I.

13,00 – 18,30

Mgr. J. Lőrincz

Hra na gitaru I. + Bicie

13,00 – 19,00

J. Szarka

Tvorivé dielne I.

14,00 – 15,00

M. Gyurkovicsová

Tvorivé dielne II.

15,30 – 16,45

M. Gyurkovicsová

Tvorivé dielne III.

16,45 – 18,00

M. Gyurkovicsová

Klub mladých

14,00 – 18,00

M. Vörös

Spev I.

14,30 – 19,00

Mgr. T. Šťastná

Badminton

15,30 – 17,00

Ing. Arch. R. Šimo-Svrček

Aikido I.

15,45 – 16,45

L. Gőgh

Baby klub

16,00 – 17,00

Mgr. L. Pethő, PhD.

Klub HP . Anglický jazyk I.

16,00 – 17,00

S. Nebbal

Hip-Hop miniKIDS – dievč.

16,30 – 17,30

A. Lőrinczová

Lego

16,30 – 18,00

Mgr. I. Sláviková

Anglická konverzácia

17,00 – 18,00

S. Nebbal

Športová príprava I.

17,00 – 18,00

Š. Labay, PaedDr.

Fitnes I.

17,00 – 19,00

T. Gyurkovics

Hip-Hop miniKIDS – pokroč.

17,30 – 18,30

A. Lőrinczová

 

UTOROK

Názov  ZÚ

Čas konania ZÚ

Vedúci ZÚ

Klub voľného času I.

12,00 – 17,00

Mgr. L. Pethő, PhD.

Klub voľného času II.

12,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Hra na klávesové nástroje II.

13,00 – 16,00

Mgr. J. Lőrincz

Hra na gitaru II. + Bicie

13,00 – 19,00

J. Szarka

Klub mladých

14,00 – 18,00

M. Vörös

Spev II.

14,30 – 17,00

Mgr. T. Šťastná

Balet I.

14,45 – 15,45

P. Bagalová

Balet II.

15,45 – 16,45

P. Bagalová

Tvorivé dielne IV.

15,00 – 16,30

M. Gyurkovicsová

Tvorivé dielne V.

16,30 – 18,30

M. Gyurkovicsová

Stolný tenis I.

15,00 – 17,30

Ľ. Haluška

Tvorivé dielničky I.

16,00 – 17,30

Mgr. L. Pethő, PhD.

Klub HP . Anglický jazyk II.

16,00 – 17,00

S. Nebbal

Klub HP . Anglický jazyk III.

17,00 – 18,00

S. Nebbal

Divadelný súbor „Kocúrik“

16,00 – 18,00

R. Červený

Hra na gitaru „A“

16,05 – 18,35

T. Lőrincz

Box

17,00 – 18,30

L. Gőgh

Hip-Hop „BNT“

17,00 – 19,00

D. Žigraiová

Fitnes II.

17,00 – 19,00

T. Gyurkovics

 

STREDA

Názov  ZÚ

Čas konania ZÚ

Vedúci ZÚ

Klub voľného času I.

12,00 – 17,00

Mgr. L. Pethő, PhD.

Klub voľného času II.

12,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Hra na klávesové nástroje III.

13,00 – 18,00

Mgr. J. Lőrincz

Hra na gitaru III. + Bicie

14,00 – 20,00

J. Szarka

Klub mladých

14,00 – 18,00

M. Vörös

Tvorba web stránok a Prog. I.

14,00 – 16,00

O. Kozár

Tvorba web stránok a Prog. II.

16,00 – 18,00

O. Kozár

Klasický klavír

14,00 – 19,00

Mgr. E. Pintešová

Tvorivé dielne VI.- VII.

15,00 – 18,30

M. Gyurkovicsová

Stolný tenis II.

15,00 – 17,30

Ľ. Haluška

Aikido II.

15,45 – 16,45

L. Gőgh

Športová príprava II.

16,00 – 17,00

Š. Labay, PaedDr.

Angličtina pre najmenších

16,00 – 17,00

D. Žigraiová

Tvorivé dielničky II.

16,00 – 17,30

Mgr. L. Pethő, PhD.

Hra na gitaru „B“

16,05 – 18,35

T. Lőrincz

Hip-Hop „Next Generation“

17,00 – 18,00

D. Žigraiová

Divadelný súbor „Kocúrik“

17,00 – 19,00

R. Červený

Fitnes III.

17,00 – 19,00

T. Gyurkovics

Hip-Hop „United“

18,00 – 19,00

D. Žigraiová

Box

17,00 – 18,30

L. Gőgh

Kardio cvičenie

19,00 – 20,00

L. Gőgh

 

ŠTVRTOK

Názov  ZÚ

Čas konania ZÚ

Vedúci ZÚ

Klub voľného času I.

12,00 – 17,00

Mgr. L. Pethő, PhD.

Klub voľného času II.

12,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Hra na klávesové nástroje IV.

12,00 – 15,00

Mgr. J. Lőrincz

Hra na gitaru IV. + Bicie

13,00 – 15,00

J. Szarka

Klub mladých

14,00 – 18,00

M. Vörös

Stolný tenis III.

15,00 – 17,30

Ľ. Haluška

Tvorivé dielne VIII.

15,00 – 16,30

M. Gyurkovicsová

Tvorivé dielne IX.

16,30 – 18,00

M. Gyurkovicsová

Divadelný súbor „Kocúrik“

16,00 – 17,00

R. Červený

Hip-Hop „Young Wave“

16,00 – 17,00

D. Žigraiová

Hra na gitaru „C“

16,05 – 18,05

T. Lőrincz

Hip-Hop „BNT“

17,00 – 19,00

D. Žigraiová

Fitnes IV.

17,00 – 19,00

T. Gyurkovics

Box

17,00 – 18,30

L. Gőgh

Kardio cvičenie

19,00 – 20,00

L. Gőgh

 

PIATOK

Názov  ZÚ

Čas konania ZÚ

Vedúci ZÚ

Klub voľného času I.

12,00 – 17,00

Mgr. L. Pethő, PhD.

Klub voľného času II.

12,00 – 17,00

A. Lőrinczová

Hra na klávesové nástroje V.

13,00 – 18,00

Mgr. J. Lőrincz

Hra na gitaru V. + Bicie

13,00 – 19,00

J. Szarka

Klub mladých

14,00 – 18,00

M. Vörös

Stolný tenis IV.

15,00 – 17,30

Ľ. Haluška

Aikido III.

15,45 – 16,45

L. Gőgh

Nemecký jazyk - začiatočníci

16,00 – 17,00

M. Nebbal

Nemecký jazyk - pokročilí

17,00 – 18,00

M. Nebbal

Detský box

17,00 – 18,00

L. Gőgh

Plastikové modelárstvo

17,00 – 18,00

M. Palacka

Fitnes V.

17,00 – 19,00

T. Gyurkovics

Kardio cvičenie

19,00 – 20,00

L. Gőgh

Box

17,00 – 18,30

L. Gőgh

Kardio cvičenie

19,00 – 20,00

L. Gőgh