Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Workshop "Hurá na strednú"

V CVČ Pyramída sa 13.12.2018 zišli študentskí zástupcovia stredných škôl, ktorí v rámci workshopu "Hurá na strednú" odprezentovali svoje stredné školy a pomohli tak žiakom základných škôl správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy. Približne 200 žiakov tak mali uľahčený výber svojho ďalšieho smerovania po "základke".