Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rok 2024

Zmluvy Objednávky Faktúry

Rok 2023

Zmluvy Objednávky Faktúry

Rok 2022

Zmluvy Objednávky Faktúry

Rok 2021

Zmluvy Objednávky Faktúry

Rok 2020

Zmluvy Objednávky Faktúry

Rok 2019

Zmluvy Objednávky Faktúry

Rok 2018

Zmluvy Objednávky Faktúry

Rok 2017

Zmluvy Objednávky Faktúry

Rok 2016

Zmluvy Objednávky Faktúry

Rok 2015

Zmluvy Objednávky Faktúry

Rok 2014

Zmluvy Objednávky Faktúry