Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Úradné hodiny pre verejnosť

Úradné hodiny pre verejnosť platné od 04.09.2023 (kancelária administratívy je na 1.pochodí)

Úradné hodiny pre verejnosť:

Deň Dopoludnie Popoludie
PONDELOK 9,00 - 12,00 13,00 - 16,00
UTOROK 9,00 - 12,00 13,00 - 16,00
STREDA 9,00 - 12,00 13,00 - 16,00
ŠTVRTOK 9,00 - 12,00 13,00 - 16,00
PIATOK 9,00 - 12,00 13,00 - 16,00

Kanceláriu administratívy nájdete na 1.poschodí - p. Simona Miháleková.