Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

Milí naši priaznivci,

dňom 18.09.2023 sme oficiálne ukončili ZÁPIS do našich krúžkov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
Prijali sme neskutočne veľa žiadostí o prijatie a sme nesmierne radi, že sme Vás všetkých mohli prijať.
Zároveň oznamujeme, že pre nízky záujem tento rok neotvárame nasledovné záujmové útvary:
?Francúzky jazyk
?Ruský jazyk
?Zumba
?Spoločenské tance
?Florbal
?Matematika "ľavou zadnou"
Zároveň prosíme členov, ktorí sa na spomenuté krúžky prihlásili, aby nás kontaktovali ohľadne zmeny krúžku - spoločne nájdeme vhodnú alternatívu.
Sme nadšení, že sa nám podarilo zaujať Vás aj novou ponukou krúžkov a tento rok preto otvárame aj nové krúžky (Joga, Hand-made klub, Lego, Športová príprava a Základy PC).

PLNE OBSADENÉ KRÚŽKY, v ktorých sme naplnili kapacity a nie je možné sa do nich tento rok už prihlásiť:
?? Hra na klávesy
?? Hra na klasický klavír
?? Hra na gitare
?? Hra a husle
?? Spev
?? Výtvarná
?? Klub voľného času
?? Stolný tenis

V ostatných (neuvedených) krúžkoch je ešte pár voľných miest, preto nás v prípade záujmu neváhajte kontaktovať .
V týchto dňoch kompletizujeme rozvrhy pre jednotlivé krúžky, prosím sledujte preto našu webovú stránku www.cvcpyramida.eu, kde v sekcii Termíny 1. stretnutí pre šk. rok 2023/2024 postupne pridávame termíny úvodných hodín.
Tešíme sa na Vás všetkých a s radosťou a elánom štartujeme nový šk.rok 

 

OZNAM

ZÁPIS prebieha denne od 9,00 - 12,00 a popoludní od 13,00 - 17,00 na sekretariáte na 1.poschodí.


 

OZNAM AIKIDO

Tréningy Aikido začínajú už 04.09.2023, bližšie info: Ladislav Gőgh: 0918/591 803


OZNAM DIVADELNÝ KRÚŽOK

Oznamujeme Vám, že dňa 05.09. (utorok) o 16,00 sa uskutoční zápis a informatívne stretnutie pre všetkých záujemcov o členstvo v divadelnom súbore.

Tešíme sa na Vás


 

Milí rodičia, v dňoch 30. a 31.8. od 9:30 do 18:00 bude prebiehať v CVČ zápis do ZÚ Spev, ZÚ Zborový spev, ZÚ Folklórny, ZÚ Balet & ZÚ Husle ???????????????????? srdečne Vás očakávame a tešíme sa na Vás!


Videozáznam z udalostí:

Vystúpenie absolventov ZÚ Hra na klávesy v šk.r.2022/2023 - Podujatie sa konalo 22.06.2023

Vystúpenie absolventov ZÚ Klavír v šk.r.2022/2023 - Podujatie sa konalo 22.06.2023

Vystúpenie absolventov ZÚ Spev v šk.r.2022/2023 - Podujatie sa konalo 23.06.2023

Odovzdávanie ocenení výtvarníkom v ZÚ Výtvarná v šk.r.2022/2023 - Podujatie sa konalo 26.06.2023

Vernisáž - Výtvarné diela detí a mládeže v šk.r.2022/2023


 

V sekcii Zápis nájdete všetky informácie na nový školský rok 2023/2024.


 

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že sekretariát je presťahovaný na 1.poschodie.

Milí rodičia, členovia našich ZÚ,

z dôvodu zvýšenej chorobnosti Vás prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia (nie len príznaky Covid-19, nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, bolesť hlavy, kýchanie,...) prehodnotili účasť na krúžku. Napriek odovzdávaniu písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti sa stáva, že na krúžok príde dieťa, ktoré "len pokašliava",... Zvyšuje sa tak riziko nákazy respiračných ochorení a komfort pri vyučovaní detí (zdravých aj chorých). V súčasnej dobe sa zvyšujú nároky na absolútnu bezpríznakovosť predovšetkým pri kolektívnych aktivitách, kedy je riziko akejkoľvek nákazy najvyššie.
Ďakujeme za pochopenie