Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

DOBRÁ SPRÁVA - DOČKALI SME SA AJ MY

Na základe ďalšieho uvoľňovania opatrení od zajtra 10.06.2020 sa CVČ Pyramída vracia do "starých koľají"  Od zajtra fungujeme v bežnom režime - v krúžkoch podľa rozvrhu. Samozrejme, účasť na krúžkoch je dobrovoľná. CVČ podlieha nariadeniam "hromadných podujatí", to znamená, že v exteriéri členovia našich krúžkov nemusia mať prekrytie tváre, ale v interiéri by mal mať každý rúško (prekryté horné dýchacie cesty). Každý člen musí mať vlastný uterák. Naďalej je potrebné používať dezinfekčné prostriedky umiestnené v interiéry pri vstupe, odporúčame členom našich krúžkov mať aj vlastné dezinfekčné prostriedky. Pri AKOMKOĽVEK NÁZNAKU OCHORENIA ČLENA záujmových útvarov (nádcha, kašeľ, teplota, ....) ŽIADAME, aby takýto člen vynechal návštevu krúžku! Záujmový útvar TVORIVÉ DIELNE s vedúcou M. Gyurkovicsovou zatiaľ nefunguje z dôvodu pretrvávajúcej PN. O ďalšom postupe, prípadne o zmenách Vás budeme informovať 
Prosíme rodičov detí navštevujúcich krúžok KLUB VOĽNÉHO ČASU (KVČ), aby oznámili vedúcim prítomnosť/neprítomnosť dieťaťa, prípadne, ako bude prebiehať vyzdvihovanie zo školy (čas). Ďakujeme a tešíme sa na všetkých ;-)


Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v súvislosti s ochorením COVID-19, sa PRERUŠUJE činnosť CVČ Pyramída od 30.03.2020 do ODVOLANIA.

Dávajte na seba všetci pozor, buďte zodpovední k sebe aj k svojmu okoliu.
Naďalej sa budeme snažiť prinášať Vám "Pyramídu k Vám domov" :) preto sledujte našu webovú aj FB stránku.


Vážení rodičia, milé naše deti, členovia CVČ Pyramída,

Dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou prihovorila v súčasnej ťažkej a neobvyklej situácii, v ktorej sme sa ocitli. Život v našej ,,Pyramíde" utíchol takmer zo dňa na deň, chýba nám smiech, krik, úsmevné príhody a šibalstvá Vašich detí. CVČ sa stalo súčasťou Vašich životov, náš tím pedagógov, vedúcich záujmových útvarov ale aj nepedagogických zamestnancov sa každodenne snažili o to, aby členovia svoj voľný čas trávili podľa predstáv, záujmov a schopností, v čo najlepších podmienkach a v priateľskej atmosfére. Školské vzdelávanie sa momentálne uskutočňuje v bezpečí Vašich domovov pod dohľadom učiteľov a rodičov. Som presvedčená, že aj popri plnení si školských povinností ostáva voľný čas, ktorý ste za ,,normálnych " okolností prežívali v ,,Pyramíde". Ak Vám tieto chvíle chýbajú, ponúkame Vám od budúceho týždňa možnosť pokračovať v rozbehnutých aktivitách v spolupráci s vedúcimi jednotlivých ,,krúžkov". Som si vedomá, že to nebude jednoduché, ale náš tím usilovne pracuje na projekte ,,Pyramída u Vás doma", ktorý ponúkne špeciálnu záujmovú činnosť ,,na diaľku". V týždni od 23.03.2020 sa s rodičmi postupne skontaktujú jednotliví vedúci telefonicky, cez SMS, príp. FB. Samozrejme nie je možné takýmto spôsobom realizovať všetky aktivity, ale v rámci možností pripravujeme veľmi bohatú a pestrú ponuku. Prosím sledujte web stránku a našu FB stránku. Ďakujem Vám za doterajšiu priazeň, prajem Vám a Vašim rodinám hlavne pevné zdravie.

Mgr.Silvia Lőrinczová, riaditeľka


!!!OZNAM!!!

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PYRAMÍDA, Jánošíkova 1 N.Zámky oznamuje, že od pondelka 16.03.2020 sa na základe nariadenia Krízového štábu SR prerušuje prevádzka CVČ po dobu 14 dní, prípadne podľa ďalších celoštátnych opatrení.
Všetkým prajeme pevné zdravie a zodpovedné pristupovanie k opatreniam.
O všetkých dôležitých informáciách ohľadne obnovenia činnosti Vás budeme informovať na našich stránkach.