Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

OZNAM miniKIDS!

Vážení rodičia, z dôvodu pretrvávajúcej PN vedúcej záujmového útvaru miniKIDS NEBUDE krúžok prebiehať ešte ani dnes (09.12.2019). Informácie ohľadne vystúpenia (19.12.2019 o 18,00) dostanete na poslednom "predprázdninovom" tréningu (16.12.2019). Prípadný termín náhradného tréningu bude prekonzultovaný s rodičmi.
Ďakujeme za pochopenie

__________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodičia/členovia našich záujmových útvarov,

K dnešnému dňu máme relatívne veľký počet neuhradených poplatkov za záujmové útvary. Preto by sme Vás chceli poprosiť (tí, ktorých sa to týka) o urgentnú úhradu najneskôr do 10.12.2019. Poplatok je možné uhradiť 2 spôsobmi:

1. Poštovou poukážkou (šek, ktorý ste dostali na krúžku) priamo na pošte;
2. Bankovým prevodom cez Internet banking;

Ak ste šek na úhradu stratili, poškodili, alebo nejakým nedopatrením neobdržali, kontaktujte nás mailom, osobne na sekretariáte, telefonicky alebo prostredníctvom messengera.

!!Doklad o zaplatení NEMUSÍTE odovzdávať v CVČ, len si ho uchovajte v prípade vyžiadania pri nezrovnalostiach!!!

Ďakujeme