Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

OZNAM,
Dnes 12.05.2022 sa pre neprítomnosť vedúcej NEBUDE konať záujmový útvar LEGO a TVORIVÉ DIELNIČKY. Ďakujeme za pochopenie.

Vážení rodičia, milí členovia našich krúžkov. ŽIADAME Vás, aby ste vedúcim záujmových krúžkov odovzdávali tlačivá potrebné k fungovaniu nášho zariadenia v súvislosti s ochorením COVID-19 ešte pred začiatkom záujmovej činnosti. Zoznam potrebných tlačív nájdete v sekcii OPATRENIA COVID-19. ĎAKUJEME

OZNAM
Vážení rodičia, milí členovia našich krúžkov.
S radosťou Vám oznamujeme, že od pondelka 10.01.2022 sa naše brány opätovne otvárajú a opäť začína život v našom centre.
Následne v utorok 18.01. bude zverejnený nový covid automat, na základe ktorého budeme fungovať od stredy 19.01.2022.
Prosíme, aby záujmové útvary navštevovali členovia, ktorí nemajú prejavy akéhokoľvek ochorenia.
Pri vstupe do budovy budú k dispozícii vyhlásenia o bezpríznakovosti, ktoré je nutné odovzdat vedúcim na krúžku.
Nesmierne sa na Vás všetkých tešíme :)

Dôležitý OZNAM
Na základe vyhlásenia Ministerstva školstva SR sa od pondelka 29.11.2021 PRERUŠUJE aj individuálna činnosť v CVČ Pyramída do odvolania. Neuskutočnené "hodiny" sa budeme snažiť kompenzovať počas jarných prázdnin podľa možností. Dištančná forma výučby bude prebiehať na základe dohody s vedúcimi (v záujmových útvaroch, kde je to realizovateľné).
Ďakujeme za pochopenie a veríme že sa čoskoro opäť vidíme.

??????Dôležitý OZNAM??????

Vážení rodičia, milí členovia našich záujmových útvarov,
Vzhľadom na množstvo nejasností ohľadne medializovaných správ o povinnosti testovania detí od 2 rokov, chceme dať na vedomie, že CVČ Pyramída patrí medzi školské zariadenia, kde sa UDEĽUJE VÝNIMKA, na základe ktorej deti navštevujúce naše krúžky ?NIE SÚ POVINNÉ? testovať sa. Aktuálne na základe školského covid automatu naďalej pretrváva prerušenie hromadných (skupinových) krúžkov (fungujúce na základe dištančného vzdelávania - kde je to možné) a predbežne ostávajú otvorené LEN záujmové útvary s individuálnou výukou (jedno dieťa na krúžku) na základe vyhlásenia o bezpríznakovosti.
Všetkým Vám ďakujeme za priazeň a pochopenie.
Veríme, že sa čoskoro vrátime do "normálneho" režimu.

??????OZNAM!!!??????

Vážení rodičia, milí členovia našich krúžkov.
Od pondelka 15.11.2021 sa na základe covid automatu Nové Zámky presunuli do čiernej farby. Podľa ŠKOLSKÉHO COVID AUTOMATU sa v tomto prípade prerušuje činnosť ? hromadných (skupinových) záujmových útvarov. Individuálne záujmové útvary (1 dieťa/člen) zatiaľ zostávajú otvorené. Prosíme, aby ste sledovali vaše "skupiny a skupinové chaty" v jednotlivých záujmových útvaroch, prostredníctvom ktorých Vás budú vedúci informovať.
Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí, veríme však, že tentokrát bude naše prerušenie krátke.
Ďakujeme za pochopenie

Milí rodičia, členovia našich ZÚ,

z dôvodu zvýšenej chorobnosti Vás prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia (nie len príznaky Covid-19, nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, bolesť hlavy, kýchanie,...) prehodnotili účasť na krúžku. Napriek odovzdávaniu písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti sa stáva, že na krúžok príde dieťa, ktoré "len pokašliava",... Zvyšuje sa tak riziko nákazy respiračných ochorení a komfort pri vyučovaní detí (zdravých aj chorých). V súčasnej dobe sa zvyšujú nároky na absolútnu bezpríznakovosť predovšetkým pri kolektívnych aktivitách, kedy je riziko akejkoľvek nákazy najvyššie.
Ďakujeme za pochopenie
Vážení rodičia, milí naši členovia.
Ako ste už iste zaregistrovali, naše mesto sa od pondelka 08.11.2021 na základe Covid automatu zaraďuje do bordovej farby, čo prináša isté obmedzenia. Hromadné, resp. skupinové záujmové útvary musia spĺňať limit 5+1 (5 detí + 1 vedúci). Z tohto dôvodu Vás prosíme o pravidelnú komunikáciu s Vašimi vedúcimi, ktorí toto obmedzenie riešia delením detí do skupín, prípadne skrátením trvania krúžkov. Na našom webe nájdete všetky kontakty priamo na svojich vyučujúcich, alebo využite na komunikáciu vytvorené "skupinové chaty" na sociálnych sieťach.
https://www.cvcpyramida.eu/6-zamestnanci
Ďakujeme za pochopenie.