Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

OZNAM KIDS DANCE

Oznamujeme Vám, že v DNES 30.01.2023 sa záujmový útvar KIDS DANCE neuskutoční pre chorobu vedúcej. Ďakujeme za pochopenie.


 

Oznam

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že sekretariát je presťahovaný na 1.poschodie.


Vážení rodičia, milí členovia našich krúžkov. ŽIADAME Vás, aby ste vedúcim záujmových krúžkov odovzdávali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (platné od 15.08.2022) pri príchode na záujmovú činnosť.

ĎAKUJEME

Milí rodičia, členovia našich ZÚ,

z dôvodu zvýšenej chorobnosti Vás prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia (nie len príznaky Covid-19, nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, bolesť hlavy, kýchanie,...) prehodnotili účasť na krúžku. Napriek odovzdávaniu písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti sa stáva, že na krúžok príde dieťa, ktoré "len pokašliava",... Zvyšuje sa tak riziko nákazy respiračných ochorení a komfort pri vyučovaní detí (zdravých aj chorých). V súčasnej dobe sa zvyšujú nároky na absolútnu bezpríznakovosť predovšetkým pri kolektívnych aktivitách, kedy je riziko akejkoľvek nákazy najvyššie.
Ďakujeme za pochopenie