Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

Vážení rodičia,v piatok 18.09. sme odoslali štatistické hlásenie o počtoch prijatých členov. Je nás úctyhodných 702. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru,veríme že sa Vaše deti budú u nás cítiť dobre a bezpečne. Prosím aby Ste rešpektovali všetky naše pokyny a usmernenia, nevnímali ich ako obťažovanie,vo všetkých smeroch sa snažíme maximálne vyhovieť Vašim požiadavkám. Na prvom mieste musí ostať ochrana zdravia detí,taktiež našich zamestnancov. Preto Vás aj touto cestou žiadam,aby Ste nepriniesli na činnosť dieťa s akýmkoľvek prejavom ochorenia. Zdravie nás všetkých je dôležitejšie ako hodina spevu,tanca,..... Prosím Vás taktiež o trpezlivosť pri administratívnych úkonoch.Tešíme sa na Vás a dúfam, že prežijeme spolu hodnotný a veselý školský rok

? Mgr.Silvia Lőrinczová, riaditeľka


Výnimka do riaditeľky


Vážení rodičia, vzhľadom na aktualizované opatrenia k 16.09.2020 Vás žiadame, aby ste NEVSTUPOVALI do budovy CVČ. Vedúci krúžkov si vyzdvihnú deti pri hlavnom vchode. Budete mať k dispozícii telefónne čísla našich vedúcich, aby ste prípadné otázky vedeli konzultovať priamo s nimi. Prosíme o rešpektovanie opatrení uvedených na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalej pripomíname, že pri výchovno-vzdelávacej činnosti je naďalej povinné prekrytie horných dýchacích ciest (výnimkou sú pohybové aktivity v telocvični od 21.09.2020).
Ďakujeme za pochopenie.
Opatrenia 09/2020

ZÁPIS PREDLŽUJEME DO 18.09.2020 (PIATOK)

ZÁPIS 2020/2021

Vážení rodičia, pomaly sa nám rozbieha nový školský rok. Preto by sme radi uviedli informácie pre podávanie Žiadostí o prijatie do našich záujmových útvarov.

Jednou z možností, ako sa prihlásiť, je stiahnuť si tlačivo "Žiadosť o prijatie", vytlačiť ho, vyplniť, oscanovať a následne nám ho poslať mailom na cvcpyramida.admin@centrum.sk

Druhou možnosťou je osobný kontakt v našom sídle na Jánošíkovej ulici, samozrejme za dodržiavania hygienických opatrení súvisiacich s ochorením Covid. Žiadosti o prijatie (Prihlášky) sú k dispozícii na 1. poschodí pred kanceláriou administratívy na príručnom stolíku, kde toto tlačivo môžete vyplniť. Následne ho odovzdáte vyplnené na sekretariáte a obdržíte Rozhodnutie o prijatí. Prosíme, aby ste do kancelárie vstupovali po jednom.

Ponuku krúžkov nájdete TU!

Samotná krúžková činnosť začne v čo najkratšom čase po ukončení zápisu.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás - našich budúcich krúžkarov :)