Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

ZÁPIS do záujmových útvarov

pre šk.rok 2019/2020

PONUKA záujmových útvarov pre šk. rok 2019/2020.

V mesiaci SEPTEMBER (predlžujeme možnosť prihlásiť sa do 18.09.2019)

Po-Pi 09,00 - 11,00 ; 14,00 - 18,30

PRI ZÁPISE JE POTREBNÉ UHRADIŤ ZÁLOHU VO VÝŠKE 10,-€/ 1 ZÁUJMOVÝ ÚTVAR

Podrobnejší opis jednotlivých záujmových útvarov/klubov nájdete na našej webovej stránke v sekcii KRÚŽKY, alebo ich získate pri osobnej konzultácii priamo v CVČ pri zápise.

ZÁPIS prebieha v CVČ Pyramída na Jánošikovej 1 v N. Zámkoch, na 1.poschodí na sekretariáte (dvere č. 38).

V prípade odovzdania Vzdelávacieho poukazu do CVČ Pyramída (poukaz dostávajú deti na ZŠ a SŠ v priebehu septembra) získate ZĽAVU -10,-€ z ceny poplatku na jeden záujmový útvar (okrem KVČ).

Prihlášky prijímame do 18.09.2019.

Tešíme sa na Vás ;-)