Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že sekretariát je presťahovaný na 1.poschodie.

Milí rodičia, členovia našich ZÚ,

z dôvodu zvýšenej chorobnosti Vás prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia (nie len príznaky Covid-19, nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, bolesť hlavy, kýchanie,...) prehodnotili účasť na krúžku. Napriek odovzdávaniu písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti sa stáva, že na krúžok príde dieťa, ktoré "len pokašliava",... Zvyšuje sa tak riziko nákazy respiračných ochorení a komfort pri vyučovaní detí (zdravých aj chorých). V súčasnej dobe sa zvyšujú nároky na absolútnu bezpríznakovosť predovšetkým pri kolektívnych aktivitách, kedy je riziko akejkoľvek nákazy najvyššie.
Ďakujeme za pochopenie