Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Študentský ples

Pozvánka na Študentský ples v CVČ Pyramída.

Dátum: 25.január 2019

Čas: 18,00 - 21,00

Cena: 2,-€/osoba

Prihlásiť sa môžete na tel.č.: 0902/608 813 (M. Vörös)