Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Zamestnanci

Interní pedagogickí zamestnanci:

P.č. Meno a priezviskoFunkciaVýuka
1. Mgr. Silvia Lőrinczová riaditeľka
2. Mgr. Klára Freyová vychovávateľka KVČ I., Anglický jazyk
3. Mgr. Jozef Lőrincz vychovávateľ Hra na klávesové nástroje
4. Marta Gyurkovicsová vychovávateľka Tvorivé dielne, KVČ II
5. Andrea Lőrinczová vychovávateľka KVČ II, Kids-dance, miniHip-hop
6. Mgr. Jana Kovácsová vychovávateľka KVČ, Baby klub, Malá škola varenia

Externí vedúci záujmových útvarov:

P.č.Meno a priezviskoZáujmový útvarpoznámky
1. Baďurová D. Hip-Hop
2. Ing. P. Bábin Futbal dievčatá
3. Červený R. Dramatický
4. Gőgh L. Bojové umenia
5. Gyurkovics T. Fitnes
6. Haluška Ľ. Stolný tenis
7. PhDr. A. Harišová Tréning fonemat.uvedomovania
8. Kozár O. Programovanie
9. Lőrincz T. Hra na gitaru
10. Nebbal M. Nem.jazyk, Franc.jazyk, Modern.technol.
11. Nebbal S. AJ pre najmenších, Klub Centráčik
12. Palacka M. Modelársky
13. Mgr. L. Pethő, PhD. Poradňa
14. Z. Petrovics Biliard
15. Mgr. Pintešová E. Klasický klavír
16. Bc.Vörös M. Klub mladých, Šport.príprava
17. Szarka J. Hra na gitaru
18. Baďura P. Karate
19. Haládiková R. Spev
20. Mgr. Haládiková M. Folklórny krúžok
21. Ing. Belányi F. Klub Pokémonov
22. Mgr. Nagyová J. Gymnastika
23. Mgr. Adamovics T. Ruský jazyk
24. Ostrožlík A. Bicie

Účtovníctvo, PaM: Marta Viteková

Sekretariát: Simona Miháleková