Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Zamestnanci

Interní pedagogickí zamestnanci:

P.č. Meno a priezviskoFunkciaVýuka
Tel.kontakt
1. Mgr. Silvia Lőrinczová riaditeľka Tréning fonem.uved. 0915/725 993
2. Mgr. Klára Freyová vychovávateľka KVČ I., Anglický jazyk 0903/302 663
3. Mgr. Jozef Lőrincz vychovávateľ Hra na klávesové nástroje 0908/994 125
4. Marta Gyurkovicsová vychovávateľka Tvorivé dielne 0905/425 179
5. Andrea Lőrinczová vychovávateľka KVČ II, Kids-dance, 0908/355 781
6. Mgr. Jana Kovácsová vychovávateľka aktuálne - MD 0908/449 374
7. Rebeka Haládiková vedúca ZÚ Spev, Folklórny, Husle, Balet 0944/405 081

Externí vedúci záujmových útvarov:

P.č.Meno a priezviskoZáujmový útvarTel.č.
1. Baďurová D. Hip-Hop 0948/450 158
2. Ing. P. Bábin Futbal dievčatá
3. Červený R. Dramatický 0905/339 620
4. Gőgh L. Bojové umenia 0918/591 803
5. Gyurkovics T. Fitnes 0949/729 777
6. Haluška Ľ. Stolný tenis 0905/894 888
7. Baďura P. Karate 0903/737 551
8. Kozár O. Programovanie 0908/734 162
9. Lőrincz T. Hra na gitaru 0918/424 563
10. Nebbal M. Nem.jazyk, Franc.jazyk, Modern.technol. 0905/069 522
11. Nebbal S. Klub Centráčik 0907/609 599
12. Szarka J. Hra na gitaru 0944/490 521
13. Pálinkás Š. Bicie 0944/752 212
14. Z. Petrovics Biliard 0903/324 290
15. Mgr. Pintešová E. Klasický klavír 0908/476 086
16. Šach
17. Mgr. Adamovics T. Ruský jazyk 0907/498 383
18.
19.

20.

Účtovníctvo, PaM: Marta Viteková

Sekretariát: Simona Miháleková