Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Zamestnanci

Interní pedagogickí zamestnanci:

 

P.č. Meno a priezviskoFunkciaVýuka
1. Mgr. Silvia Lőrinczová riaditeľka
2. Mgr. Klára Freyová vychovávateľka KVČ I., Anglický jazyk
3. Mgr. Jozef Lőrincz vychovávateľ Hra na klávesové nástroje
4. Marta Gyurkovicsová vychovávateľka Tvorivé dielne, KVČ II
5. Andrea Lőrinczová vychovávateľka KVČ II, Kids-dance
6. Mgr. Jana Abrmanová toho času MD

Účtovníctvo, PaM: Marta Viteková

Sekretariát: Simona Miháleková

Externí vedúci záujmových útvarov:

 

P.č.Meno a priezviskoZáujmový útvarpoznámky
1. Mgr. J. Abrmanová Malá škola varenia
2. Ing. P. Bábin Futbal dievčatá
3. Červený R. Dramatický
4. Gőgh L. Bojové umenia
5. Gyurkovics T. Fitnes
6. Haluška Ľ. Stolný tenis
7. PhDr. A. Harišová Tréning fonemat.uvedomovania
8. Kozár O. Programovanie
9. Lőrincz T. Hra na gitaru
10. Nebbal M. Nem.jazyk, Modern.technol.
11. Nebbal S. KVČ, Poradne
12. Palacka M. Modelársky
13. Mgr. L. Pethő, PhD. Tvor.dielničky/Baby Kl., Poradne
14. Z. Petrovics Biliard
15. Mgr. Pintešová E. Klasický klavír
16. Mgr. Sláviková I. Lego
17. Szarka J. Hra na gitaru
18. Ing.arch.Šimo-Svrček R. Badminton
19. Mgr. Kytková T. Spev
20. Vörös M. Klub mladých, Šport.príprava
21. Žigraiová D. Hip-hop,