Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Zamestnanci

Interní pedagogickí zamestnanci:

 

P.č. Meno a priezviskoFunkciaVýuka
1. Mgr. Silvia Lőrinczová riaditeľka
2. Mgr. Klára Freyová vychovávateľka KVČ I., Anglický jazyk
3. Mgr. Jozef Lőrincz vychovávateľ Hra na klávesové nástroje
4. Marta Gyurkovicsová vychovávateľka Tvorivé dielne, KVČ II
5. Július Szarka vychovávateľ Hra na gitaru, Hra na bicie
6. Andrea Lőrinczová vychovávateľka KVČ II, Hip-hop
7. Mgr. Jana Abrmanová toho času MD

Účtovníctvo, PaM: Marta Viteková

Sekretariát: Simona Miháleková

Externí vedúci záujmových útvarov:

 

P.č.Meno a priezviskoZáujmový útvarpoznámky
1. Bagalová P. DiS.art. Balet
2. Červený R. Dramatický
3. Gőgh L. Bojové umenia
4. Gyurkovics T. Fitnes
5. Mgr. Halás M. Futbal-dievčatá
6. Haluška Ľ. Stolný tenis
7. Kozár O. Programovanie
8. PaedDr. Labay Š. Futbal, Lopt.hry
9. Lőrincz T. Hra na gitaru
10. Nebbal M. Nem.jazyk, Franc.jazyk
11. Nebbal S. Anglický jazyk
12. Palacka M. Modelársky
13. Mgr. Pintešová E. Klasický klavír
14. Mgr. Sláviková I. Lego
15. Ing.arch.Šimo-Svrček R. Badminton
16. Mgr. Šťastná T. Spev
17. Vörös M. Klub mladých
18. Žigraiová D. Hip-hop, Aj do 6r.