Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Stolný tenis

Záujmový útvar je určený pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. "Krúžok" prebieha v priestoroch stolnotenisovej haly v N. Zámkoch.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023