Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Klub voľného času

Klub voľného času (ďalej len KVČ) je určený pre deti od 1.-6.ročníka ZŠ. Je to miesto, kde sa sústreďujú deti zo ZŠ po vyučovaní. KVČ deti navštevujú denne, hneď po skončení vyučovania. Súčasťou KVČ sú rôzne aktivity. hry, pobyt vonku, športové hry, turnaje, príprava na vyučovanie. V KVČ je obmedzený počet prijímanýh detí, preto v prípade záujmu o tento krúžok sa prihláste čo najskôr.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023