Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Angličtina pre najmenších

Záujmový útvar je určený pre najmenších členov, od 4-9 rokov. "Krúžok" funguje formou hravých metód, prostredníctvom ktorých deti spoznávajú nové slovíčka a ľahšie ich vedia využívať v slovnej zásobe.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023