Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Kids dance

Záujmový útvar vznikol v šk.roku 2019/2020. "Krúžok" je určený pre deti od 4-9 rokov. Počas hodín sa deti budú učiť rôzne choreografie na známe a obľúbené detské piesne (napr. Miro Jaroš, Michaela Paštéková,...), kde budú využívať okrem tanečných prvkov aj prvky dramatizácie, čiže scénky, scénika, využívané budú rôzne kostýmy a samozrejme sa bude využívať individualita detí.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023

Video ukážka - Vločka (Vianočné vystúpenie)

Video ukážka - Vo vianočnej pekárni (Vianočné vystúpenie)

Video ukážka - Nech už nasneží (Vianočné vystúpenie)

Video ukážka - Mačka Či či

Video ukážka - Balerína