Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Anglický jazyk

Anglický jazyk je určený pre deti ZŠ a SŠ. Samozrejmosťou je delenie detí podľa vekového zloženia a prispôsobenie obtiažnosti.

Súčasťou záujmového útvaru sú rôzne formy učenia sa gramatiky a jednotlivých tém pre osvojovanie slovnej zásoby.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie